Ställningsutbildning 2 – 9 meter, webbtentamen

Ställningsutbildning 2 – 9 meter, webbtentamen

2 100,00 kr ex. moms

Ställningsutbildning 2-9 meter

Allmän ställningsutbildning motsvarar kraven för ställningar med arbetshöjden upp till 9 meter. Efter utbildningen har studerande färdigheter i att uppföra, riva och förändra byggställning på 2 – 9 meters höjd enligt gällande föreskrifter.

Studiematerial som ingår i webbtentamen ställning 2 – 9 meter

 1. Användning av arbetsutrustning, föreskrifter
 2. Byggnads- och anläggningsarbete, föreskrifter AFS 1999:3
 3. Nya typfall för rör- och kopplingsställningar, pdf
 4. Personlig fallskyddsutrustning, pdf
 5. Självstudier 1. Ergonomi, pdf
 6. Självstudier 2. Säkra ställningar, pdf
 7. Självstudier 3. Byggnadsställningar, pdf
 8. Självstudier 4. Plan för ställningar, pdf

Pris

2 100kr / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.
Artikelnr: 1337 Kategori:

Alla som bygger, ändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter, alla arbetsledare och andra som behöver känna till vilka säkerhetskrav och regler som gäller kring ställningsarbete.

 • Lagar och förordningar
 • Krav på ställningsbyggaren/arbetsledaren
 • Ergonomi
 • Riskanalys
 • Säkerhetskultur
 • Skyddsutrustning och fallskydd
 • Olika ställningstyper och fabrikat
 • Material
 • Planering
 • Ställningsföreskrifter
 • Bottning

Allmänt om ställningsbyggnadsutbildningar.

Som en ställningsbyggare jobbar du med montering av olika sorters byggnadsställningar på olika typer av arbetsplatser. Valet av ställning som ska monteras skiljer sig beroende på plats och syfte med ställningen. Därför är det viktigt att du som ställningsbyggare har rätt utbildning och kompetens. Det gäller din och dina arbetskamraters säkerhet.
Som utbildad ställningsbyggare jobbar du vanligtvis ihop med många olika yrkesgrupper som t.ex. elektriker, målare, takläggare, svetsare etc. Enklare ställningar förutsätter inga avancerade kunskaper utan där räcker ofta en kortare kurs eller information. Ställningar som man måste ta extra hänsyn till som vikt, special utrustning, svåra vinklar, höga höjder etc. kräver en mer omfattande utbildning.

Kursen består av 5 stycken delprov med 10 frågor i varje delprov totalt 50 frågor. Samtliga frågor är så kallade “kryssfrågor” där du ska klicka på rätt svarsalternativ. Du måste ha alla rätt på första delprovet för att gå vidare till nästa delprov osv. Du får göra om proven så många gånger du vill och hinner under 90 dagar. Du måste göra delproven i tur och ordning från 1 till 5. Efter varje delprov med godkänt resultat sparas det resultatet och du behöver inte repetera det fler gånger. Du kan alltså fortsätta till nästa delprov omgående eller vid ett senare tillfälle under de 90 dagar du har på dig. Omgående när du klarat det femte och sista provet skickas ditt kompetensbevis för “Ställning allmän 2-9 m” ut till dig via e-post. Svaren till frågorna hittar du i det självstudiematerial som är bifogat. Vi rekommenderar att läser igenom utbildningsmaterialet noga innan du börjar och under tiden du gör provet. Lycka till!