Ställningsutbildning 2-9 meter

Allmän ställningsutbildning motsvarar kraven för ställningar med arbetshöjden upp till 9 meter. Efter utbildningen har studerande färdigheter i att uppföra, riva och förändra byggställning på 2 – 9 meters höjd enligt gällande föreskrifter.

Studiematerial som ingår i webbtentamen ställning 2 – 9 meter

  1. Användning av arbetsutrustning, föreskrifter
  2. Byggnads- och anläggningsarbete, föreskrifter AFS 1999:3
  3. Nya typfall för rör- och kopplingsställningar, pdf
  4. Personlig fallskyddsutrustning, pdf
  5. Självstudier 1. Ergonomi, pdf
  6. Självstudier 2. Säkra ställningar, pdf
  7. Självstudier 3. Byggnadsställningar, pdf
  8. Självstudier 4. Plan för ställningar, pdf

Pris

2 100kr / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.