Våra kurser

BAS - Byggarbetsmiljösamordnare


Du kan erhålla ditt Bas P/Bas U-certifikat redan idag.

Välj lärarledd kurs i klassrum, livestreamad kurs via webben eller onlineutbildning och studera var du vill, när det passar Dig.

 Branschutbildarna är godkända AFA-utbildningsanordnare. Nu kan du få upp till 70% av kursavgiften i bidrag när du går en arbetsmiljöutbildning hos oss!

Läs mer  HÄR

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P)

– ska samordna de olika projektörerna, det vill säga arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar vid planeringen och projekteringen. Praktiskt innebär det att Bas-P bland annat ser till att

 • projektör­erna samordnar ritningar och andra tekniska beskrivningar med varandra
 • planeringen och projekteringen möjliggör att byggnads- eller anläggningsarbetet kan utföras så att det inte uppstår arbetsmiljörisker
 • olika arbetsmoment inte orsakar risker på grund av att de måste utföras samtidigt eller efter varandra , eller på samma plats
 • en arbetsmiljöplan upprättas, om det krävs
 • utarbeta en dokumentation över konstruktion och utformning, så att kommande arbeten med drift, underhåll, ändring och rivning kan ske säkert och hälsosamt.

Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (Bas-U)

– ska delta i planeringen och samordna olika entreprenörers arbeten i byggskedet så att en entreprenör inte skapar risker för de andra. Detta gör Bas-U genom att bland annat

 • ta in uppgifter om de risker som kan uppstå på grund av varje entreprenörs verksamhet.
 • se till att man tar hänsyn till arbetsmiljön när arbetsmetoder och utrustning väljs, när olika arbeten samplaneras och vid tidsplaneringen i övrigt
 • organisera skyddsarbetet i byggprojektet
 • se till att det utfärdas skyddsregler för byggarbetsplatsen
 • inrätta personalutrymmen, toaletter och duschar
 • anpassa den arbetsmiljöplan som Bas-P har tagit fram, så att den motsvarar det faktiska arbetet som ska utföras.
 • se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen och att den hela tiden hålls uppdaterad utifrån de eventuella förändringar som görs
 • se till att gemensamma skyddsanordningar finns på plats och att ansvaret för dem tydliggörs, t ex byggnadsställningar som används av flera och barriärer vid schakter
 • säkerställa att entreprenörerna uppfyller de arbetsmiljöregler som gäller för det arbete som de utför och följer arbetsmiljöplanen
 • göra övergripande kontroller för att säkerställa att tekniska anordningar är besiktigade eller provade som de ska, och att förare har den kompetens eller de tillstånd som krävs
 • se till att det genomförs kontroller av att arbetet utförs på ett säkert och hälsosamt sätt
 • se till att det bara är behöriga personer som kommer in på byggarbetsplatsen.

Bas-U ska se till att det alltid finns uppgift om hur man kan få tag på en kontaktperson, under den tid som arbete pågår och det saknas en företrädare för Bas-U på byggarbetsplatsen. Bas-U ska också genomföra de anpassningar som behövs för att den arbetsmiljödokumentation som Bas-P tar fram stämmer överens med det slutliga utförandet av byggnaden eller anläggningen.

Vad gäller vid kortare byggarbeten?

Bas P och Bas U behöver utses oberoende av projektets längd.

Exempel på byggnads- och anläggningsarbete är:
 1. schaktning,
 2. markarbeten,
 3. byggnadsarbete,
 4. montering och nedmontering av prefabricerade element,
 5. inredning eller installation av utrustning,
 6. ändringar,
 7. renovering,
 8. reparationer,
 9. nedmontering,
 10. rivning,
 11. löpande underhåll,
 12. periodiskt underhåll – måleri- och rengöringsarbeten,
 13. dränering och
 14. sanering. (AFS 2007:11)

Företagsanpassning – Vi anpassar gärna kurserna för er unika verksamhet. Vi gör gärna kurserna i klassrum eller på distans via webben. Ni väljer. Anmäl ert intresse här >>

Den här webbplatsen använder cookies till att förbättra din upplevelse som besökare. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår integritetspolicy.

Läs mer