SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete – Videokurs

Utbildningen tar upp arbetsmiljöfrågor, fördelning av roller och ansvar samt användbara verktyg och underlag.

Kursbeskrivning

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete är en utbildning som vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som behöver grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfrågor, fördelning av roller och ansvar samt önskar få tillgång till användbara verktyg och underlag.

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Pausa och repetera kursen obegränsat under hela 12 månader.

Läs och studera när du vill och var du vill på din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, spola tillbaka repetera kursen eller delar av den så ofta du vill. Kursdeltagare har tillgång till kursen 12 månader.

Pris

 2 900 kr / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.

Kursinnehåll

  • Introduktion till arbete med arbetsmiljöfrågor
  • Lagar och föreskrifter
  • Ansvar och roller
  • Praktiska verktyg för att arbeta med SAM

Delmoment

0. Introduktion till kursen SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

1. Vad är arbetsmiljö?

2. Lagar och regler

3. Arbetsmiljölagstiftningen

4. Arbetsmiljöverket

5. Illustrationer av Arbetsmiljölagen

6. Arbetsmiljöverkets föreskrifter

7. Roller på arbetsplatsen

8. Roller på arbetsplatsen – Arbetstagarens ansvar

9. Roller på arbetsplatsen – Skyddsombudets ansvar

10. Grunderna i SAM

11. Nödvändig dokumentation

12. Arbetsmiljöpolicy

13. Rutiner

14. Skriftliga instruktioner

15. Uppgiftsfördelning

16. Kunskaper

17. Praktisk tillämpning

18. Undersökning

19. Underlag för undersökning

20. Riskbedömning

21. Riskmatris

22. Incidenter, tillbud och olyckor

23. Åtgärda och upprätta handlingsplan

24. Kontroll och uppföljning

25. Övning

26. Säkerhetskultur

27. Säkerhetskultur – Faktorer

Extramaterial

Anteckningar

Interagera

Examen, diplom m.m.

Direkt efter genomförd kurs mailas kursintyg till angiven e-post.

Läs och studera när du vill och var du vill. På din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Pausa, repetera och spola tillbaka obegränsat under de 12 månader du har på dig.

Skriv ut ditt kompetensintyg/diplom direkt efter avklarad kurs.