Skydds- och begränsningsåtgärder – Videokurs

Utbildningen berör ungdomsperspektivet och behovet av delaktighet och meningsfull verksamhet, vikten av att stärka relationen mellan samhällsaktörer och invånare samt förståelse kring hur den sociala identiteten utformas och hur den kan påverkas i positiv riktning.

Kursbeskrivning

Under utbildningen får du ta del av teorier avseende de bakomliggande orsakerna till social oro, konfliktreducerande principer för att sprida kunskap, förbättra kommunikationen, förstärka relationer och lära dig urskilja roller, gruppdynamik och samarbetspartners med lokalkännedom, motverka social oro samt underlätta legitima och legala syften. Du får även exempel på förebyggande och samhällsuppbyggande åtgärder, hur du får samverkansarbetet att fungera och vilka utmaningar som du behöver vara medveten om.

Utbildningen berör ungdomsperspektivet och behovet av delaktighet och meningsfull verksamhet, vikten av att stärka relationen mellan samhällsaktörer och invånare samt förståelse kring hur den sociala identiteten utformas och hur den kan påverkas i positiv riktning. Du får lära dig strategier och metoder för det arbete som bör bedrivas i lugnt läge, eskalerande situation, pågående upplopp och efterdyningarna av ett upplopp.

Pausa och repetera kursen obegränsat under hela 12 månader.

Läs och studera när du vill och var du vill på din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, spola tillbaka repetera kursen eller delar av den så ofta du vill. Kursdeltagare har tillgång till kursen 12 månader.

Pris

 1 495 kr / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.

Kursinnehåll

 • Att definiera social oro
 • Historisk tillbakablick
 • Teorier avseende bakomliggande orsaker till social oro
 • Kriminella grupperingar
 • Ungdomars perspektiv och behov
 • Att skapa meningsfull verksamhet och delaktighet för ungdomar
 • Konfliktreducerande principer: kunskap, underlättande, kommunikation, differentiering
 • Att motverka social oro och underlätta legitima och legala syften
 • Att stärka relationen mellan samhällsaktörer och invånare
 • Pygmalioneffekten
 • Förebyggande och samhällsuppbyggande arbete
 • Samverkan och self-policing
 • Utmaningar för samverkan och förutsättningar för brott
 • Lägesbarometer i grönt, gult, rött och orange läge

Examen, diplom m.m.

Skriv ut ditt kompetensintyg/diplom direkt efter avklarad kurs.

Du gör kursen på bussen, på tåget, på jobbet tillsammans med dina kollegor och arbetskamrater, hemma i soffan eller varför inte i hängmattan. Videokurserna är inspelade med professionella kursledare och du väljer om du vill använda dator, surfplatta eller smartphone. Du kan pausa, spola tillbaka och repetera kursen hur många gånger som helst.