Teamarbete – Videokurs

Det är långtifrån självklart att teamarbetet går smärtfritt. I den här utbildningen får du tips på hur samarbetet kan förbättras och gemenskapen i teamet stärkas. Utbildningen Teamarbete ger svar på vad som skiljer en grupp från ett team och berör nyttan av struktur och olika kompetenser, erfarenheter och synsätt samt vikten av öppenhet i kommunikationen. Vidare avhandlas vad teamledaren bör och inte bör göra, vanligt förekommande reaktioner vid förändringsprocesser, vad de olika motståndsnivåerna kan ha för bakomliggande orsaker och hur dessa bör bemötas samt vilka perspektiv som är viktiga att ta hänsyn till vid förändringsledning.

I utbildningen ingår övningar.

Kursbeskrivning

Läs och studera när du vill och var du vill. På din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, repetera och spola tillbaka obegränsat under de 3 månader du har på dig. Videokursen Teamarbete är inspelad med professionell utbildare. Den är uppdelad i 15 stycken videoavsnitt. Efter varje avsnitt ska kursdeltagaren besvara ett antal kontrollfrågor för att ta sig vidare till nästa avsnitt. När samtliga kontrollfrågor besvarats korrekt mejlas ett kursintyg ut omgående till angiven e-postadress.

Pausa och repetera kursen obegränsat under hela 12 månader.

Läs och studera när du vill och var du vill på din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, spola tillbaka repetera kursen eller delar av den så ofta du vill. Kursdeltagare har tillgång till kursen 12 månader.

Pris

995 kr / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.

Innehåll

  • Vad menas med team?
  • Grupp eller team?
  • Fördelar med team
  • Hinder
  • Förutsättningar för framgångsrika team
  • Förändringsprocesser
  • Motståndsnivåer
  • Förändringsperspektiv
  • Från hinder till möjligheter

Delmoment

0. Introduktion till kursen Teamarbete

1. Skillnaden mellan grupp och team

2. Syfte med team

3. Är alla lika viktiga?

4. Övning – Hinder för teamarbete

5. Begreppet teamarbete

6. Samhörighet och gemenskap

7. Kompetens

8. Struktur

9. Visualisering och kommunikation

10. Teamledarens roll

11. Förändringsprocess

12. Motståndsnivåer

13. Förändringsperspektiv

14. Strategier för att lyckas

15. Summering av kursen

Extramaterial

Anteckningar

Interagera

Examen, diplom m.m.

Direkt efter genomförd kurs mailas kursintyg till angiven e-post.

Läs och studera när du vill och var du vill. På din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Pausa, repetera och spola tillbaka obegränsat under de 12 månader du har på dig.

Skriv ut ditt kompetensintyg/diplom direkt efter avklarad kurs.