BAM står för Bättre arbetsmiljö och det är en kurs som rekommenderas av Arbetsmiljöverket. När man som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver man göra detta systematiskt och planerat, sk Systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter. Dessa aktiviteter gås igenom i vår utbildning i BAM – Bättre arbetsmiljö.

Kursen lär dig bl a hur man tar fram och arbetar med en arbetsmiljöpolicy. En arbetsmiljöpolicy syftar till att skapa en miljö där de anställda mår bra och håller sig friska samtidigt som de presterar och för företaget framåt.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade eller sjuka. Det innebär bl.a att de ska få instruktioner till sina arbetsuppgifter så de lär sig arbetet på rätt sätt. De ska också veta vilka risker som finns på arbetsplatsen för att kunna undvika skador och olyckor.

Vad innebär uttrycket “BAM-Bättre Arbetsmiljö” för mig som arbetsgivare?

  • Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön.

  • Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man ska samverka.

  • Kunna identifiera och hantera faktorer som är positiva och negativa för arbetsmiljön.

  • Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete.

  • Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation.

  • Grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) vilket inkluderar att kunna göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan

Arbetsmiljöverkets krav enligt AFS 2001:1

Krav för alla företag

Alla företag med anställd personal, oavsett storlek och verksamhetsområde ska ha en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska visa vilken arbetsmiljö företaget vill uppnå.

Krav för företag med mer än 9 anställda

Alla företag med fler än nio anställda kräver även skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Våra kurser som kan hjälpa dig till Bättre arbetsmiljö

Kursintyg Direkt BAM – Bättre arbetsmiljö

Behöver du ett bevis på din kompetens inom Bättre arbetsmiljö redan idag?

– Bråttom?
– Behöver du ett bevis på din Bamkompetens?

En lärarledd kurs i det här läget är inget alternativ då det innebär planering, restid, eventuell övernattning, förlorade arbetsinkomster och arbetstimmar. Fyll i anmälan redan nu så kan du skriva ut ditt intyg efter genomförd tentamen.

Läs mer och anmäl dig till BAM – Kursintyg Direkt

Intensivkurs 1 dag BAM – Bättre arbetsmiljö

Vår intensivkurs BAM är gjord för dig som behöver lära dig arbetsmiljö från grunden.

En kurs som på ett enkelt och pedagogiskt sätt visar hur du kommer igång med, följer upp och utvecklar en god arbetsmiljöpolicy på ditt företag. Du får de verktyg du behöver för att komma igång och du kan känna dig lugn. Du vet att du har fått den kunskapen och de verktyg som lagen kräver. Vi rätar ut dina frågetecken och gör det enklare och roligare, helt enkelt.

Läs mer och anmäl dig till BAM – Intensivkurs 1 dag