Vad är BAS P och BAS U

Vad är BAS P och BAS U? Vad är det för skillnad på BAS P OCH BAS U. När måste man ha BAS P eller BAS U. Frågorna är många men lugn. Vi på Branschutbildarna reder ut begreppen!

När måste det finnas en BAS P och BAS U?

Alla företag låter utföra ett byggnads-eller anläggningsarbete oavsett omfattning (gäller även s.k. ROT-jobb) har ett ansvar för att beakta arbetsmiljösynpunkter under planering och projektering och samordna gemensamma åtgärder kring arbetsmiljön genom hela byggprocessen.

BAS P och BAS U kan men behöver inte vara en och samma person.

Vad är det för skillnad på BAS P och BAS U?

En byggarbetsplats har ofta många olika aktörer som utför många olika arbetsuppgifter. För att kunna upprätthålla en säker arbetsmiljö måste en samordning ske mellan de olika aktörerna. Därför finns det särskilda regler för samordningsansvaret för byggarbetsplatser. Det är här som Bas P och Bas U kommer in i bilden.

Det är mycket vanligt att du som företagare agerar både som BAS P och BAS U framför allt vid mindre projekt.

BAS P ansvarar för arbetsmiljön under den inledande fasen av planering och projektering. BAS U tar över samordningsansvaret för att skapa en säker arbetsmiljö när byggprojektet skiftar från planering och projektering till utförande.

Även om BAS P och BAS U är två olika roller med olika uppgifter på ett bygge är det egentligen samma kunskaper som krävs, och samma arbetsföreskrifter man ska förhålla sig till. Därför är det samma utbildning man går för både BAS P och BAS U

Vad är det för Skillnad på Bas P och Bas U Utbildning


När måste det finnas en BAS P och en BAS U?

Alla företag som utför ett byggnads- eller anläggningsarbete oavsett omfattning (gäller även s.k. ROT-jobb) har ett ansvar för att beakta arbetsmiljösynpunkter under planering och projektering och samordna gemensamma åtgärder kring arbetsmiljön genom hela byggprocessen.

Byggherre, BAS P och BAS U kan men behöver inte vara en och samma person. 

BAS P / BAS U arbetar under straffansvar

BAS P och BAS U arbetar under straffansvar. Det innebär att om du som BAS P eller BAS U uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter de uppgifter som du har kan bli åtalad för arbetsmiljöbrott. Företagsboten kan vara från 5 000 kr till högst 10 miljoner kr. Om ett företag brutit mot arbetsmiljölagen och blivit fälld för arbetsmiljöbrott kan konsekvensen bli att företaget inte får delta i offentliga upphandlingar eftersom företaget då har begått brott i sin yrkesutövning.
Läs mer om vad lagen säger om BAS U / BAS P

Skillnaden mellan att vara certifierad BAS P / BAS U och godkänd BAS P / BAS U kompetens är omfattande. Efter genomförd och godkänd grundkurs hos Branschutbildarna erhåller du ett utbildningsintyg som ofta begärs av dig när du lämnar in anbud och/eller behöver tillträde till en byggarbetsplats.

För att erhålla en certifiering som BAS P/BAS U krävs högre utbildning, krav på lämplighet, tentamensintyg m.m. Läs mer om BAS P / BAS U certifiering här.

 Läs mer här.

BAS P / BAS U – Intensivkurs 1 dag

Vår nya intensivkurs för BAS P / BAS U har blivit en succé.  Vi ger Dig den utbildning som lagen kräver på 1 dag och Du slipper onödiga övernattningar och förlorade arbetstimmar.

Läs mer och anmäl dig

BAS P / BAS U – Webbtentamen

Behöver du ditt Bas P / Bas U kompetensintyg idag? Gör då vår webbtentamen.
Den är godkänd av Arbetsmiljöverket

Läs mer och anmäl dig
2019-02-15T11:20:16+01:00