Vem behöver SAM (Systematisk Arbetsmiljö Arbete / BAM (Bättre arbetsmiljö) Utbildning.

Den snabbast växande kursformen hos oss är E-learning

Ingen organisation är helt digital eller icke-digital. Det vore heller inte någonting att sträva efter. Digitala utbildningar och digitalt lärande är inte alltid att föredra framför fysiska. Det finns ett värde i det personliga mötet och den möjlighet till interaktion som det ger.

Att det finns en naturlig effektivitetsvinst att hämta i form av sparade resurser när utbildningar görs digitala är otvetydigt men jag tror att en blandning av båda utbildningsformerna eller så kallad ”blended learning” är det optimala. Syftet med digitaliseringen är inte att ersätta fysiskt mot digitalt – utan snarare att skifta fokus i lärandestrategin och på så sätt öka den effekt man får ut av utbildningsinsatser. 

Effekten av E-learning

E-learning ger både direkta- och indirekta fördelar. Många organisationer och företag har de senaste åren tänkt om och vill effektivisera sin kunskapsprocess. Att budgeten för utbildning och kompetensutveckling kan hållas nere är såklart en positiv effekt. Att användarna verkligen trivs och utvecklas bättre med att lära sig genom e-learning är en mer underskattad effekt. 

Ekonomi

Det råder ingen tvekan om att det är både dyrt och ineffektivt att kursdeltagare reser i väg ”en och en” på utbildning. Resekostnader, boende och traktamenten utöver själva kursavgiften adderar ihop till stora summor. Tidsförlusten av att vara borta och de alternativintäkter som tex. en fakturerad timme ger för en konsult gör det svårt att undvika fördelarna med e-learning som en mix i utbildnings- och kompetensutvecklingsbudgeten. 

De uppenbara fördelarna med e-learning.

Flexibilitet: 

E-learning låter dig lära dig i din egen takt och enligt ditt eget schema, vilket kan vara särskilt praktiskt för dem med fullspäckade kalendrar.

Tillgänglighet:

E-learning kan nås var som helst med en internetanslutning, vilket gör det enkelt att lära sig hemifrån, på jobbet eller när du reser.

Kostnadseffektivitet:

E-learning är oftast billigare än traditionell klassrumsbaserad utbildning, eftersom det inte finns några kostnader för transport, material eller klassrumsutrymme.

Brett utbud av kursalternativ: 

E-learning erbjuder ett stort utbud av kurser, från grundläggande till avancerade, som täcker olika ämnen och branscher.

Interaktiv och engagerande: 

Många e-lärande kurser är utformade med interaktiva element, som videor och animationer, vilket kan göra lärandeupplevelsen mer njutbar och effektiv.

Bekvämt och i egen takt:

E-learning låter dig lära dig i din egen takt, pausa, anteckna och återuppta när det behövs, och återvända till svåra koncept så många gånger som behövs.

Miljövänligt:

E-learning kan vara ett mer miljövänligt alternativ än traditionell klassrumsbaserad utbildning, eftersom det minskar behovet av fysiskt material och transporter.

Vilka nackdelar kan då finnas med e-learning kontra traditionell utbildning?

Engagemang

Vad händer om användarna inte tar till sig e-learning? Inte engagerar sig tillräckligt? Det individuella engagemanget varierar från fall till fall oavsett vilken kursform vi diskuterar. Oavsett om det är en fysisk kurs i klassrum, en livestreamad kurs eller en e-learning. Engagemanget är frivilligt och helt upp till individen. Inom en organisation finns det alltid individer som inte anstränger sig fullt ut för att ta till sig kunskaperna. Men det är minst lika många som tar tillfället i akt att på egen hand och av eget intresse utforskar den stora mängd kunskap som finns i kursmaterialet.

Eget ansvar.

En annan utmaning är att e-learning ställer högre krav på eget ansvar än traditionell utbildning. Då användare inte längre är beroende av tid och rum så krävs det naturligtvis ett mått av självdisciplin för att genomföra de valda utbildningarna. Här har vi på Branschutbildarna ett mycket effektiv hjälpmedel som vi har döpt till ”Admin”.

Admin är av organisationen (kunden) en utvald person oftast är HR, arbetsledare eller avdelningschef som har full översikt av kursdeltagarnas aktiviteter och hur långt de avancerat i sina aktuella kurser. Admin kan kommunicera med alla kursdeltagare samtidigt eller specifikt med enskilda kursdeltagare. Det kan vara en uppmaning att starta upp kursen eller en fråga om de behöver assistans för att komma vidare.

Dialog med kursledare.

Möjligheten till dialog med både lärare och andra kursdeltagare är än så länge mer begränsad med e-learning och för vissa individer är detta en viktig aspekt för inlärandet. Vissa kan känna att e-learning är isolerad, samtidigt som många tycker detta är en fördel då man kan lära sig ostört i egen takt. Branschutbildarna erbjuder kursdeltagarna chat- och telefonistöd vardagar mellan 08.00 – 17.00.

Våra senaste e-kurser

En kort presentationsvideo av vår NYA BAM – e-learning.

En kort presentationsvideo av vår NYA BAS P / U – e-learning.

Du är välkommen att höra av dig med frågor/funderingar. Det vore också väldigt intressant att få ta del av dina erfarenheter och tankar kring traditionell utbildning kontra e-learning.

Branschutbildarna erbjuder arbetsmiljökurser som hålls av utbildare med lång branscherfarenhet. Genom att delta i våra arbetsmiljökurser ser du till att du håller dig uppdaterad om hälso- och säkerhetsbestämmelserna och att du fortsätter att följa dem för din och dina medarbetares trygghet och välmående.

Läs mer om våra kurser här. 

 

”Inget lag är starkare än dess svagaste länk”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouko Juvonen,

VD Branschutbildarna Sverige AB