Vem behöver SAM (Systematisk Arbetsmiljö Arbete / BAM (Bättre arbetsmiljö) Utbildning.

Vem behöver SAM (Systematisk Arbetsmiljö Arbete / BAM (Bättre arbetsmiljö) Utbildning.

Alla medarbetare i alla företag bör ha grundläggande arbetsmiljökunskaper. Våra BAM – kurser ger dig en god SAM och BAM-grundutbildning.

Hur många kursdagar måste man gå?

För chefer, arbetsmiljö- och skyddsombud rekommenderas 3 dagar men det är inget krav.  Antalet dagar styrs av företagets eller organisationens verksamhet och av medarbetarnas funktion och arbetsuppgifter. Läs mer om branschspecifika risker längre ner på denna sida.

För att arbeta med arbetsmiljöfrågor krävs kompetens samt förmåga till självständigt lärande. Att veta vad man har för ansvar och var man söker och hittar information. Våra BAM – kurser ger deltagarna kunskaper om lagar och bestämmelser inom arbetsmiljö och säkerhet. Deltagarna får också en större förståelse för arbetsmiljöns betydelse förstår sambandet mellan individ, företag och samhälle.

Under utbildningen visar vi på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur det är möjligt att påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att minska riskerna psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden.

Från och med 1 juli 2014 polisanmäls alla arbetsplatsolyckor och utreds som brott mot arbetsmiljölagen (AML).Kursen ger dig den kunskap och de verktyg du behöver för att minska risken att någon på ditt företag drabbas av onödiga olyckor och dessutom riskera höga böter/sanktionsavgifter. Däremot är det alltid du som företagsledare som är ansvarig för att det du lär dig på kursen också genomförs i din verksamhet.

Vilken utbildningsform BAM passar ert företag?

1-dagsutbildningen ”Bättre arbetsmiljö – BAM- intensiv” finns som

 • Klassrum (Lärarledda kurser som hålls i klassrum)
 • Online (Kurser du kan gå när du vill från dator eller padda)
 • Distans (Lärarledda distanskurser via dator eller surfplatta)

Vilka behöver BAM- Bättre Arbetsmiljöutbildning?

 • chefer
 • arbetsledare
 • skyddsombud
 • fackliga företrädare
 • alla som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras.

Utbildningens mål

Deltagarna ska få kunskaper, förståelse, verktyg och arbetssätt för att kunna utföra ett gott arbetsmiljöarbete.

Deltagarna ska kunna

 • samverka i arbetsmiljöfrågor
 • ha kännedom om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter
 • ha kännedom om roller, samverkan och ansvar
 • initiera medarbetare att medverka i arbetsmiljöarbete
 • undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser:
 • identifiera faktorer som främjar en bra arbetsmiljö
 • identifiera faktorer som är negativa för arbetsmiljön
 • ha kännedom om förebyggande insatser och hur man kan genomföra det förebyggande arbetet
 • förstå sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
 • förstå hur deras kunskaper om arbetsmiljön kan omsättas praktiskt
 • utvärdera och följa upp resultatet av åtgärder
 • veta var man söker information/kunskap inom arbetsmiljöområdet

Våra arbetsmetoder

Vi föredrar grupparbeten med fall från verkligheten. Grupparbetena ska efterlikna arbetssättet för hur arbetsmiljöfrågor hanteras ute på arbetsplatserna.

Våra kursledare för utbildningen BAM bättre arbetsmiljö strävar efter att förmedla ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete som utvecklar deltagarnas förmåga till eget lärande.

Branschspecifika risker inom Bättre Arbetsmiljö

I branscher med särskilda behov kan det vara lämpligt att komplettera med eget material som fokuserar på branschspecifika risker. Det finns material och anpassade fallbeskrivningar för ett flertal branscher, såsom apoteksbranschen, bussbranschen, djursjukvård, energibranschen, gruvindustrin, handeln, hotell och restaurang, hästnäringen, livsmedelsbranschen, massa- och pappersindustrin, måleri, motor, plåtverkstad, sågverk, stålindustri samt träindustri.

Var ligger våra utbildningslokaler:

Stockholm, Göteborg och Malmö är våra huvudorter där vi kör regelbundna kursdagar i SAM / BAM / OSA samt BAS P / BAS U. Våra företagsanpassade kurser kan förläggas till i första hand följande orter: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Lund, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Halmstad och Södertälje.