Vi skickar ut inloggningsuppgifter/böcker efter att fakturan blivit betald, Har du bråttom vänligen välj att betala med kort, Har du redan valt faktura och vill ändra går det bra, Gör bara en ny beställning, välj kortbetalning och ange att du vill ändra i rutan för övrig info.

2 – 8 timmar. Det varierar väldigt mycket från person till person beroende på arbetslivserfarenhet, tidigare utbildning, läsförståelse, etc.

2 – 8 timmar. Det varierar väldigt mycket från person till person beroende på arbetslivserfarenhet, tidigare utbildning, läsförståelse, etc.

BAM webbtentamen består av 29 frågor. Du behöver ha minst 25 rätt för att få godkänt. Efter godkänt resultat kan du omgående ladda hem ditt personliga BAM-diplom.

Webb-tentamen består av 2 delar på sammanlagt 36 frågor. Första delen består av 23 allmänna frågor kring BAS P/U. Här måste du ha 20 rätt för att gå vidare till del två som består av 13 specifika frågor om arbetsmiljöplanen (AMP) här måste du ha samtliga13 frågor rätt besvarade för att bli godkänd och ladda hem ditt personliga BasP / Bas U-diplom.
Så snart du genomfört och fått godkänt på webb-tentamen har du tillgång till en pdf-fil. Ladda hem den filen till din dator för utskrift och för framtida behov.

Bas P / Bas U webbtentamen ger dig ett diplom som visar att du har den grundkompetens som Arbetsmiljöverket anser att du behöver ha för att lämna in anbud och att arbeta inom bygg / entreprenad / industri.
Certifiering av Bas P / Bas U. Läs mer här.

Ja! Du har 30 dagar på dig från det att du fått inloggningsuppgifter från oss. Inloggningsuppgifterna får du när du betalat tentamen. Du får göra om tentamen så många gånger du hinner på dessa 30 dagar. Dock kan du inte avbryta tentamen, logga ut, och fortsätta där du slutade. Du måste vid varje inloggningsperiod avsluta den del du startat för att få se ditt resultat.

Boken ”Arbetsmiljöregler” är inte ett måste men eftersom alla svar till tentamen finns i boken så kan den vara till god hjälp. Alternativet är att du söker svaren via nätet och de länkar du får tillgång till via vår hemsida.