Allmän ställning 2–9 meter – Självstudiekurs kom igång på 2 minuter

Branschutbildarnas självstudiekurs "Allmän ställning 2–9 meter" ger dig kunskap om hur du säkert bygger och tar ner ställningar.

Självstudiekurs

En självstudiekurs innebär att du läser in studiematerialet på egen hand och gör ett kunskapsprov efter varje delavsnitt. 

BRÅTTOM? Betala med Swish eller Klarna så kan du starta din kurs inom 2 minuter. Gäller alla våra video- och självstudiekurser.

Innehåll

Ställning 2-9 meter
Allmänt om olyckor
Arbetsmiljölagen/lagar
Föreskrifter
Böter & Sanktionsavgifter
Standarder, CE – märkning
Intyg & dokumentation
Roller och ansvar med Fallskydd
Ställningsentreprenörens ansvar
Risker, Riskbedömning och åtgärder
Fallskydd
Personligt Fallskydd
Räddning och evakuering
Ställningskategorier
Ställningstyper
Ställningsfabrikat och delar på prefabricerade ställningstyper
Ställningens material
Tillträdesleder och materialhissar
Plan för uppförande
Belastning
Ställningsplan och ställningsplank
Förankring

Klarna FAQs | Burley Design

Bråttom? Betala med SWISH eller Klarna och starta kursen inom 2 minuter. Ladda ner ditt kursintyg direkt när du klarat kursen.

 

Mål

Efter kursen ska du ha kännedom om
Regler för ställningar i Sverige
Olika typer av prefabricerade ställningar och kopplingar
Metoder för att skydda dig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställningar
Metoder för upp- och nedtransport och lyft av ställningsmaterial
Bottning, stabilisering och förankring av ställningar
Uppförande, nedmontering eller ändring av ställningen i fråga.
Villkor beträffande tillåten belastning
Varje annan risk som det ovan nämnda arbetet med uppförande, nedmontering eller ändringar kan medföra
Förutom kursintyg erbjuder vi ett plastkort i kreditkortsformat som mot en självkostnadsavgift på 225 kronor postas till kursdeltagare vid begäran.

Allmän Ställningsutbildning 2 – 9 meter?

Enligt AFS 2013:4 15 § skall uppförande, väsentlig ändring eller nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne skall ha genomgått allmän eller särskild ställningsutbildning samt ha minst den teoretiska utbildningsnivån som de som utför arbetet har.

De som utför arbetet skall ha fått särskild information respektive lämplig utbildning för det arbete som skall utföras inklusive de särskilda risker detta kan medföra. Efter denna kurs kommer du kunna säkerställa en trygg arbetsmiljö för dig och andra som arbetar med och på ställningar på 2 till 9 meter.

Så här enkelt är det. Självstudiekursen består av 2 delar.

  1. Digitalt självstudiematerial som får du tillgång till så fort du loggat in på kursen. Här hittar du svaren till frågorna i det teoretiska provet.
  2. Teoretiskt Prov – Det teoretiska provet är uppdelad i 5 delar med 10 kryss-frågor i varje. Du behöver svara rätt på 9 av 10 frågor i varje del för att få godkänt. Du hittar svaren till frågorna i självstudiematerialet. Ingen stress alls. Svarar du fel får du göra om provet så många gånger du vill / hinner under de 60 dagar du har på dig.

Du kan göra provet på din smartphone, surfplatta eller dator hemma, på arbetet eller vart som helst där du har tillgång till internet. Kursen tar inte mer än några timmar att genomföra. Inför denna kurs behöver du ingen tidigare utbildning eller erfarenhet inom ämnet. Har du några frågor under kursens gång är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kortfakta
  • Deltagare har tillgång till kursen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan i 60 dagar.
  • Detta är en självstudiekurs där du får material i form av text och bild som du kan studera vart du än befinner dig.
  • Kursen består av 5 stycken delar med 10 kryss-frågor i varje del.
  • Du får kursintyget till din e-post direkt efter avklarad kurs.

Här kan du ladda ned en förteckning över studiematerialet som ingår i kursen.