Ställning 2–9 meter

Allmän Ställningsutbildning 2 – 9 meter – Vad säger lagen?

Enligt AFS 2013:4 15 § skall uppförande, väsentlig ändring eller nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne skall ha genomgått allmän eller särskild ställningsutbildning samt ha minst den teoretiska utbildningsnivån som de som utför arbetet har.

De som utför arbetet skall ha fått särskild information respektive lämplig utbildning för det arbete som skall utföras inklusive de särskilda risker detta kan medföra.

Branschutbildarnas självstudiekurs ”Allmän ställning 2–9 meter” ger dig kunskap om hur du säkert bygger och tar ner ställningar. Den ökar din medvetenhet om farorna i arbetet och gör så du kan förhindra olyckor. Du får kursintyget till din e-post direkt efter avklarad kurs.

Denna kurs innehåller självstudiematerial i form av text och frågor som du själv kan studera vart du än befinner dig. Den är uppdelad i flera delmoment där du får svara på några frågor innan du kan gå vidare till nästa moment. Du kan genomföra den hemma, på arbetet eller vart som helst där du har tillgång till internet. Denna kurs tar inte mer än några timmar att genomföra.

Kursen vänder sig till dig som är ställningsbyggare, arbetsledare eller annan som arbetar med ställning. Där syftet är att öka din kunskap och medvetenhet om faror i arbetet, så att du kan förhindra bland annat fallolyckor. Efter denna kurs kommer du kunna säkerställa en trygg arbetsmiljö för dig och andra som arbetar med och på ställningar på 2 till 9 meter.

Det ingår skriftligt studiematerial som du kan använda för att söka information i och studera. Efter att du genomfört kursen får du direkt ett intyg skickat på din mejl om att du genomfört denna kurs. 

Inför denna kurs behöver du ingen tidigare utbildning eller erfarenhet inom ämnet. Har du några frågor under kursens gång är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kortfakta

  • Detta är en självstudiekurs där du får material i form av text och bild som du kan studera vart du än befinner dig.
  • Kursen består av 5 stycken delmoment med 10 kryssfrågor efter varje moment.
  • Du får intyg på din mejl direkt efter avklarad kurs.
  • Du har tillgång till kursen i 60 dagar.

Här kan du ladda ned en förteckning över studiematerialet som ingår i kursen.

2 100 kr ex. moms

Deltagaruppgifter anges i kassan.Deltagaruppgifter anges i kassan.