Front

BAS P / BAS U

För dig som behöver intyg för att arbeta som Byggarbetsmiljöansvarig. E-learning med video, lärarledd distanskurs eller snabb självstudiekurs.

BAM - Bättre arbetsmiljö

E-learning i egen takt eller lärarledd distanskurs. Kurserna tar 1 till 3 dagar. Vi erbjuder också företagsanpassade kurser skräddarsydda för er.

Entreprenadjuridik

Grundkurs 1 dag - AB 04 / ABT 06. Leds av våra erfarna kursledare med möjligheter att ställa frågor och diskutera med kurskamrater.

Ställningsutbildning 2-9 m

Snabb självstudiekurs i Allmän Ställning. Du kommer igång direkt och tar 2-4 timmar beroende på förkunskaper. Utbildningsbevis direkt.

Få AFA-stöd med 50 - 70% av kostnaden.

Du kan få 50 - 70% av kursavgiften betald för våra BAM och BAS P/U-kurser. Ring oss 0250-911 00 eller mejla: [email protected] så hjälper dig med din ansökan. En ren rutinsak.

Logotyp ID06 kompetensdatabas

BAS-P / BAS-U kurser

Målgrupp.

Kursen vänder sig till alla som behöver en uppdaterad och aktuell BAS-P / BAS-U kompetens. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper som du behöver i din roll som BAS-P och BAS-U. 

Som byggarbetsmiljösamordnare samordnar du arbetsmiljöarbetet under projekteringen respektive utförandet och ska kunna styrka din BAS-P och /eller BAS-U kompetens. Med den här utbildningen följer du Arbetsmiljöverkets rekommendationer om uppdaterad kunskap var femte år och förbereder dig inför en eventuell certifiering.

 BAS P/U Kurser och BAS P/U Fördjupningskurser

BAM kurser i bättre arbetsmiljö

Målgrupp.

BAM bättre arbetsmiljö vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och medarbetare i alla branscher. Från 1 dag till 3 dagarskurser. Online, via webben eller live. Du väljer.

Vad är bättre arbetsmiljö? (BAM)

När man som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver man göra detta systematiskt och planerat, sk Systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter. Dessa aktiviteter gås igenom i vår utbildning i BAM – Bättre arbetsmiljö.

För att arbeta med arbetsmiljöfrågor krävs kompetens samt förmåga till självständigt lärande. Att veta vad man har för ansvar och var man söker och hittar information.

Våra BAM-kurser ger deltagarna kunskaper om lagar och bestämmelser inom arbetsmiljö och säkerhet. Deltagarna får också en större förståelse för arbetsmiljöns betydelse förstår sambandet mellan individ, företag och samhälle.

Under utbildningen visar vi på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur det är möjligt att påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att minska riskerna psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden.

BAM Grundkurser och BAM Fördjupningskurser

Ställning 2-9 m

Denna kurs uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning enligt föreskrift AFS 2013:4 ”Ställningar” § 15 för de som arbetar med ställningar upp till nio meter.

Vem riktar sig kursen till

Denna kurs riktar sig till personer som i sitt arbete kommer i kontakt med montering av ställningar. Det ställs även krav på de som leder arbetet att ha korrekt utbildning och kunskaper i ställningsbygge. Du behöver ingen utbildning i ställningsbygge för att jobba från en ställning men däremot om du ska vara delaktig i monteringen, göra ändringar i ställningens bärande konstruktion samt montera ned en ställning kräver utbildning. Detta betyder att de flesta yrkesgrupper inom byggbranschen har nytta av denna kurs som exempelvis solcellsmontörer, snickare, målare, fönstermontörer och takläggare.

Kurs i Allmän Ställning 2-9 meter.

Entreprenadjuridik Grundkurs

Målgrupp.

Beställare, entreprenörer, konsulter och byggherrar som medverkar i projektering, planering och genomförande av bygg-, anläggnings- och installationsprojekt. Samt även andra som i sitt arbete kommer i kontakt med anbud, avtal, AB, ABT och andra entreprenaddokument i alla typer av entreprenader.

Vi lära dig förstå standardavtalen och parternas respektive ansvar

En stor del av tvisterna i en entreprenad grundas på olika uppfattningar och tolkning av bland annat entreprenadens omfattning, dvs vad som ingår i uppdraget. Det finns alltid risker i en entreprenad och standardavtalen reglerar dessa risker på olika sätt. Det är viktigt att känna till vad som gäller och vara tydlig i sin kommunikation. Kursen tar upp juridiska frågeställningar och olika situationer som kan uppkomma för dig som är entreprenör eller beställare.

Kurs i Entreprenadjuridik

Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA)

En kurs som uppfyller kraven i föreskrifterna om AFS 2015:4. Den här självstudiekursen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med olika frågor. Du får tillgång till både svensk och engelsk version av utbildningen.

Stöd till utbildning

Stödet gäller för våra lärarledda distanskurser, videokurser, självstudiekurser och företagsanpassade arbetsmiljöutbildningar.

De företag och organisationer som kan söka stöd är de som ingår i privat sektor med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK, och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Chefer kan beviljas stöd både för grund- och vidareutbildning. Skyddsombud kan endast beviljas stöd för vidareutbildning, och kan alltså inte söka stöd för grundutbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM. Chefer och skyddsombud som går en utbildning tillsammans får utökad ersättning.

Sök stöd till utbildning