NY KURS - AFS 2023:3

En kurs som visar fördelarna med att redan idag implementera AFS 2023:3 i din verksamhet. Välj ”E-learning” eller ” Lärarledd kurs” via knapparna  nedan.

Vi har utbildat för en bättre och tryggare arbetsmiljö sedan 2010

Sedan 2010 har vi utbildat runt 20 000 personer på våra BAS P/U- och BAM-kurser. Vårt arbete är att, via våra kurser, fortsätta bygga tryggare, gladare och starkare medarbetare som tillsammans bygger tryggare, gladare och starkare företag.

Inget lag (företag) är starkare än dess svagaste länk”.

Jouko Juvonen, grundare och VD Branschutbildarna Sverige AB

Företagsanpassade kurser

Kontakta oss för mer information eller offert på företagsanpassad utbildning.

Live eller E-learning?

Ingen organisation är helt digital eller icke-digital. Det vore heller inte någonting att sträva efter. Digitala utbildningar och digitalt lärande är inte alltid att föredra framför fysiska. Det finns ett värde i det personliga mötet och den möjlighet till interaktion som det ger.

Att det finns en naturlig effektivitetsvinst att hämta i form av sparade resurser när utbildningar görs digitala är otvetydigt men jag tror att en blandning av båda utbildningsformerna eller så kallad ”blended learning” är det optimala. Syftet med digitaliseringen är inte att ersätta fysiskt mot digitalt – utan snarare att skifta fokus i lärandestrategin och på så sätt öka den effekt man får ut av utbildningsinsatser. 

Effekten av E-learning

E-learning ger både direkta- och indirekta fördelar. Många organisationer och företag har de senaste åren tänkt om och vill effektivisera sin kunskapsprocess. Att budgeten för utbildning och kompetensutveckling kan hållas nere är såklart en positiv effekt. Att användarna verkligen trivs och utvecklas bättre med att lära sig genom e-learning är en mer underskattad effekt. 

Ekonomi

Det råder ingen tvekan om att det är både dyrt och ineffektivt att kursdeltagare reser i väg ”en och en” på utbildning. Resekostnader, boende och traktamenten utöver själva kursavgiften adderar ihop till stora summor. Tidsförlusten av att vara borta och de alternativintäkter som tex. en fakturerad timme ger för en konsult gör det svårt att undvika fördelarna med e-learning som en mix i utbildnings- och kompetensutvecklingsbudgeten. 

De uppenbara fördelarna med E-learning.

Flexibilitet: 

E-learning låter dig lära dig i din egen takt och enligt ditt eget schema, vilket kan vara särskilt praktiskt för dem med fullspäckade kalendrar.

Tillgänglighet:

E-learning kan nås var som helst med en internetanslutning, vilket gör det enkelt att lära sig hemifrån, på jobbet eller när du reser.

Kostnadseffektivitet:

E-learning är oftast billigare än traditionell klassrumsbaserad utbildning, eftersom det inte finns några kostnader för transport, material eller klassrumsutrymme.

Brett utbud av kursalternativ: 

E-learning erbjuder ett stort utbud av kurser, från grundläggande till avancerade, som täcker olika ämnen och branscher.

Interaktiv och engagerande: 

Många e-lärande kurser är utformade med interaktiva element, som videor och animationer, vilket kan göra lärandeupplevelsen mer njutbar och effektiv.

Bekvämt och i egen takt:

E-learning låter dig lära dig i din egen takt, pausa, anteckna och återuppta när det behövs, och återvända till svåra koncept så många gånger som behövs.

Miljövänligt:

E-learning kan vara ett mer miljövänligt alternativ än traditionell klassrumsbaserad utbildning, eftersom det minskar behovet av fysiskt material och transporter.

Vilka nackdelar kan då finnas med e-learning kontra traditionell utbildning?

Engagemang

Vad händer om användarna inte tar till sig e-learning? Inte engagerar sig tillräckligt? Det individuella engagemanget varierar från fall till fall oavsett vilken kursform vi diskuterar. Oavsett om det är en fysisk kurs i klassrum, en livestreamad kurs eller en e-learning. Engagemanget är frivilligt och helt upp till individen. Inom en organisation finns det alltid individer som inte anstränger sig fullt ut för att ta till sig kunskaperna. Men det är minst lika många som tar tillfället i akt att på egen hand och av eget intresse utforskar den stora mängd kunskap som finns i kursmaterialet.

Eget ansvar

En annan utmaning är att e-learning ställer högre krav på eget ansvar än traditionell utbildning. Då användare inte längre är beroende av tid och rum så krävs det naturligtvis ett mått av självdisciplin för att genomföra de valda utbildningarna. Här har vi på Branschutbildarna ett mycket effektiv hjälpmedel som vi har döpt till ”Admin”.

Admin är av organisationen (kunden) en utvald person oftast är HR, arbetsledare eller avdelningschef som har full översikt av kursdeltagarnas aktiviteter och hur långt de avancerat i sina aktuella kurser. Admin kan kommunicera med alla kursdeltagare samtidigt eller specifikt med enskilda kursdeltagare. Det kan vara en uppmaning att starta upp kursen eller en fråga om de behöver assistans för att komma vidare.

Dialog med kursledare.

Möjligheten till dialog med både lärare och andra kursdeltagare är än så länge mer begränsad med e-learning och för vissa individer är detta en viktig aspekt för inlärandet. Vissa kan känna att e-learning är isolerad, samtidigt som många tycker detta är en fördel då man kan lära sig ostört i egen takt. Branschutbildarna erbjuder kursdeltagarna chat- och telefonistöd vardagar mellan 08.00 – 17.00.

Våra senaste e-kurser

En kort presentationsvideo av vår NYA BAM – e-learning.

En kort presentationsvideo av vår NYA BAS P / U – e-learning.

Du är välkommen att höra av dig med frågor/funderingar. Det vore också väldigt intressant att få ta del av dina erfarenheter och tankar kring traditionell utbildning kontra e-learning.

Branschutbildarna erbjuder arbetsmiljökurser som hålls av utbildare med lång branscherfarenhet. Genom att delta i våra arbetsmiljökurser ser du till att du håller dig uppdaterad om hälso- och säkerhetsbestämmelserna och att du fortsätter att följa dem för din och dina medarbetares trygghet och välmående.

Läs mer om våra kurser här.

Jouko Juvonen, grundare och VD Branschutbildarna Sverige AB

BAS P / BAS U kurser

Målgrupp.

Kursen vänder sig till alla som behöver en uppdaterad och aktuell BAS-P / BAS-U kompetens. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper som du behöver i din roll som BAS-P och BAS-U. 

Som byggarbetsmiljösamordnare samordnar du arbetsmiljöarbetet under projekteringen respektive utförandet och ska kunna styrka din BAS-P och /eller BAS-U kompetens. Med den här utbildningen följer du Arbetsmiljöverkets rekommendationer om uppdaterad kunskap var femte år och förbereder dig inför en eventuell certifiering.

 BAS P/U Kurser och BAS P/U Fördjupningskurser

BAM kurser i bättre arbetsmiljö

Målgrupp.

BAM bättre arbetsmiljö vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och medarbetare i alla branscher. Från 1 dag till 3 dagarskurser. Online, via webben eller live. Du väljer.

Vad är bättre arbetsmiljö? (BAM)

När man som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver man göra detta systematiskt och planerat, sk Systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter. Dessa aktiviteter gås igenom i vår utbildning i BAM – Bättre arbetsmiljö.

För att arbeta med arbetsmiljöfrågor krävs kompetens samt förmåga till självständigt lärande. Att veta vad man har för ansvar och var man söker och hittar information.

Våra BAM-kurser ger deltagarna kunskaper om lagar och bestämmelser inom arbetsmiljö och säkerhet. Deltagarna får också en större förståelse för arbetsmiljöns betydelse förstår sambandet mellan individ, företag och samhälle.

Under utbildningen visar vi på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur det är möjligt att påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att minska riskerna psykisk och fysisk ohälsa och medverka till goda arbetsförhållanden.

BAM Grundkurser och BAM Fördjupningskurser

Ställning 2-9 m

Denna kurs uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning enligt föreskrift AFS 2013:4 ”Ställningar” § 15 för de som arbetar med ställningar upp till nio meter.

Vem riktar sig kursen till

Denna kurs riktar sig till personer som i sitt arbete kommer i kontakt med montering av ställningar. Det ställs även krav på de som leder arbetet att ha korrekt utbildning och kunskaper i ställningsbygge. Du behöver ingen utbildning i ställningsbygge för att jobba från en ställning men däremot om du ska vara delaktig i monteringen, göra ändringar i ställningens bärande konstruktion samt montera ned en ställning kräver utbildning. Detta betyder att de flesta yrkesgrupper inom byggbranschen har nytta av denna kurs som exempelvis solcellsmontörer, snickare, målare, fönstermontörer och takläggare.

Kurs i Allmän Ställning 2-9 meter.

Entreprenadjuridik Grundkurs

Målgrupp.

Beställare, entreprenörer, konsulter och byggherrar som medverkar i projektering, planering och genomförande av bygg-, anläggnings- och installationsprojekt. Samt även andra som i sitt arbete kommer i kontakt med anbud, avtal, AB, ABT och andra entreprenaddokument i alla typer av entreprenader.

Vi lära dig förstå standardavtalen och parternas respektive ansvar

En stor del av tvisterna i en entreprenad grundas på olika uppfattningar och tolkning av bland annat entreprenadens omfattning, dvs vad som ingår i uppdraget. Det finns alltid risker i en entreprenad och standardavtalen reglerar dessa risker på olika sätt. Det är viktigt att känna till vad som gäller och vara tydlig i sin kommunikation. Kursen tar upp juridiska frågeställningar och olika situationer som kan uppkomma för dig som är entreprenör eller beställare.

Kurs i Entreprenadjuridik