Ettan 2018-03-20T11:45:49+00:00

Specialiserade på arbetsmiljöutbildningar

Vi erbjuder både lärarledda 1-dagskurser och distanskurser (e-learning) för BAS P / BAS U och Systematisk arbetsmiljö (SAM) och Bättre arbetsmiljö (BAM)

Med över 10 000 nöjda kursdeltagare från fler än 5 000 företag sen starten 2010 har Branschutbildarna blivit en av de ledande aktörerna på marknaden

0%
NÖJDA KURSDELDAGARE
0
UTBILDADE FÖRETAG
0
I BETYG PÅ UTBILDNING.SE


mall logo _0021_Lager 30
mall logo _0025_Lager 26
logo8
mall logo _0029_Lager 22
mall logo _0036_Lager 15
logo13
mall logo _0033_Lager 18
mall logo _0002_Lager 49
logo9
mall logo _0001_Lager 50
mall logo _0024_Lager 27
mall logo _0035_Lager 16
logo1
logo3
mall logo _0015_Lager 36
mall logo _0022_Lager 29
mall logo _0020_Lager 31
mall logo _0018_Lager 33
mall logo _0032_Lager 19
mall logo _0010_Lager 41
mall logo _0009_Lager 42
mall logo _0014_Lager 37
mall logo _0005_Lager 46
mall logo _0000_Lager 51
mall logo _0007_Lager 44
mall logo _0031_Lager 20
mall logo _0030_Lager 21
logo6
logo12
mall logo _0006_Lager 45

Lärarledda utbildningar

BAM utbildning Bättre arbetsmiljö

SAM/BAM/OSA – Lärarledd 1-dagskurs för Systematisk arbetsmiljö/Bättre arbetsmiljö

Läs mer

Bas p Bas u utbildning kurs

BAS P/BAS U  Lärarledd 1-dagskurs för Byggarbetsmiljösamordnare

Läs mer

Distans/e-learning

Bam bättre arbetsmiljö - Sam Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Distans/e-learning SAM/BAM, endast tentamen

Läs mer

Distans/e-learning SAM/BAM/OSA, med självstudiematerial

Läs mer

BAS P / BAS U - Certifikat 

Distans/e-learning BAS P/BAS U

Läs mer

Distans/e-learning BAS P/BAS U – Engelska

Läs mer

Webbtentamen BAM BAS P / BAS U

Distans/e-learning x 3: BAS P/BAS U | SAM/BAM | OSA

Läs mer

Organisatorisk och Social arbetsmiljö

Distans/e-learning Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA) 

Läs mer

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss