Ställningsutbildning 2-9 Meter

Snabb kurs i Allmän Ställning

Vi rekommenderar den här utbildningen till dig som behöver ett utbildningsbevis i Allmän Ställning 2-9 meter. Du kommer igång på 2 minuter och utbildningen tar 2-4 timmar att genomföra beroende på dina tidigare kunskaper och erfarenhet från ställningsbygge.

Självstudiekurs
Illustration av kurstyp

Självstudiekurs

Välkommen till vår ställningsutbildning för arbete med ställningar mellan 2-9 meter! Utbildningen är skapad för dig som vill snabbt erhålla ett digitalt utbildningsbevis och fördjupa din teoretiska förståelse inom ställning och ställningsutbildning.

Det är en självstudiekurs men kör du fast eller har andra frågor så är det bara att kontakta oss så hjälper vi dig.

Lär dig om arbetsmiljöregler, riskbedömning, säkerhetsrutiner samt montering och demontering av ställningar. Studera i din egen takt och anpassa utbildningen efter ditt schema.

När du avslutat utbildningen får du ett digitalt utbildningsbevis.
Inplastat kort i kreditkortsformat kan erhållas för 250 kronor. 
Två personer på ställningsutbildning.
Innehåll - Allmän Ställning 2-9 meter
Allmänt om olyckor
Arbetsmiljölagen/lagar
Föreskrifter
Böter & Sanktionsavgifter
Standarder, CE – märkning
Intyg & dokumentation
Roller och ansvar med Fallskydd
Ställningsentreprenörens ansvar
Risker, Riskbedömning och åtgärder
Fallskydd
Personligt Fallskydd
Räddning och evakuering
Ställningskategorier
Ställningstyper
Ställningsfabrikat och delar på prefabricerade ställningstyper
Ställningens material
Tillträdesleder och materialhissar
Plan för uppförande
Belastning
Ställningsplan och ställningsplank
Förankring

Så här enkelt är det!

Självstudiekursen består av 2 delar.

  1. Digitalt självstudiematerial som får du tillgång till så fort du loggat in på kursen. Där hittar du svaren till frågorna i det teoretiska provet. Du hittar en förteckning på självstudiematerialet längre ned på denna sida.

    PDF med förteckning på självstudiematerialet

  2. Teoretiskt Prov – Det teoretiska provet är uppdelad i 5 delar med 10 kryss-frågor i varje. Du behöver svara rätt på 9 av 10 frågor i varje del för att få godkänt. Du hittar svaren till frågorna i självstudiematerialet. Ingen stress alls. Svarar du fel får du göra om provet så många gånger du vill / hinner under de 60 dagar du har på dig.

Du kan göra provet på din smartphone, surfplatta eller dator hemma, på arbetet eller vart som helst där du har tillgång till internet. Utbildningen tar inte mer än några timmar att genomföra. Inför denna ställningsutbildning behöver du ingen tidigare utbildning eller erfarenhet inom ämnet. Har du några frågor under utbildningens gång är du alltid välkommen att kontakta oss.

Förutom kursintyg erbjuder vi ett plastkort i kreditkortsformat som mot en självkostnadsavgift på 225 kronor postas till kursdeltagare vid begäran.

Kom igång direkt

med Klarna eller Swish!

Ladda ned kursintyg direkt när du klarat utbildningen.

Kortfakta om ställningskursen.

  • Du har tillgång till kursen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan i 60 dagar.
  • Detta är en självstudieutbildning där du får material i form av text och bild som du kan studera vart du än befinner dig.
  • Utbildningen består av 5 stycken delar med 10 kryss-frågor i varje del.
  • Du får intyget till din e-post direkt efter avklarad kurs.
  • Det är en självstudiekurs men kör du fast eller har andra frågor så är det bara att kontakta oss så hjälper vi dig.
Efter kursen ska du ha kännedom om
Regler för ställningar i Sverige
Olika typer av prefabricerade ställningar och kopplingar
Metoder för att skydda dig mot fall vid uppförande och nedmontering av ställningar
Metoder för upp- och nedtransport och lyft av ställningsmaterial
Bottning, stabilisering och förankring av ställningar
Uppförande, nedmontering eller ändring av ställningen i fråga.
Villkor beträffande tillåten belastning
Varje annan risk som det ovan nämnda arbetet med uppförande, nedmontering eller ändringar kan medföra

Varför behöver man Ställningsutbildning?

När det gäller uppförande, väsentlig ändring och nedmontering av ställningar är det viktigt att följa AFS 2013:4 för att säkerställa en trygg arbetsmiljö. Du ska genomgå en ställningsutbildning som täcker säkerhetsaspekter, riskbedömning och korrekt hantering av ställning. Genom att följa reglerna i AFS 2013:4 minskar du risken för olyckor och skapar en säkrare arbetsplats inom ställningsarbete.

Vad är Allmän Ställning 2-9 meter?

Föreskrifterna AFS 2013:4 i sig nämner inte specifikt termen ”allmän ställning” eller höjdintervallet 2 till 9 meter.

AFS 2013:4 regler och riktlinjer för säker användning av arbetsutrustning, inklusive montering, drift, underhåll och kontroll av utrustningen, vilket gäller även för ställningar.

I Sverige har branschen kommit överens om att tolka reglerna i AFS 2013:4 på så sätt att en utbildning för ”allmän ställning” och ställningar mellan 2 och 9 meter anses lämplig. Detta säkerställer att arbetstagare har tillräcklig kunskap om säkerheten och reglerna kring ställningsarbete inom detta höjdintervall.

Förteckning över studiematerial som ingår i din ställningsutbildning

Självstudier 1 ”Ergonomi”

Den här broschyren kan hjälpa dig att se om det finns risk att få ont i muskler och leder i arbetet.
Ergonomi handlar om att arbeta på rätt sätt och att anpassa arbetet till människan.

Självstudier 2 ”Säkra ställningar”

Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4.

Självstudier 3 ”Byggnadsställningar”

Många fallolyckor som leder till sjukskrivning, invaliditet eller dödsfall, beror på ställningar som är
dåligt byggda eller används på fel sätt. Olyckorna är särskilt många i byggbranschen.

Självstudier 4 ”Plan för ställningar”

Plan för uppförande, användning och nedmontering av ställning/väderskydd.
Ställningar, föreskrifter
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om ställningar.

Användning av arbetsutrustning, förskrifter AFS 2006:4

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning samt allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna.

Byggnads- och anläggningsarbete, föreskrifter AFS 1999:3

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014)

Byggnadsställningar (ADI 512), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om vad du ska tänka på när du arbetar med byggnadsställningar
och vad det finns för regler. Många fallolyckor beror på ställningar som är dåligt byggda eller
används på fel sätt.

COVID-19 – Särskilda bestämmelser

COVID-19 – Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från
sjukdomen covid-19. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om personlig skyddsutrustning med anledning
av hotet från sjukdomen covid-19

Nya typfall för rör- och kopplingsställningar, pdf

Följande handling är ett utdrag av SP-Rapport 2006:58 Rörställningar – Utvärdering av typfall, och
innehåller kapitel 6 i rapporten. Projektet har genomförts av SP på uppdrag av Arbetsmiljöverket.
Projektet genomfördes p.g.a. att de äldre typfall (som finns i bilaga 3 AFS 1990:12) inte uppfyller
flera av kraven i AFS 1990:12 Ställningar och heller inte speglar modern praxis. Hela projektet har
följts och genomförts i nära samverkan med en referensgrupp bestående av deltagare från
Arbetsmiljöverket, Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Ställningsentreprenörerna STIB samt en
tillverkare och en konsult inom området.

Personlig fallskyddsutrustning

En personlig fallskyddsutrustning består av flera delar som kan kombineras eller användas separat.
Den som använder fallskydd bör få utbildning i hur man ska använda, koppla och prova
utrustningen före användning.