Kurser i BAS P / BAS U 2019-04-10T10:37:13+02:00

Utbildningar i BAS P / BAS U – Byggarbetsmiljösamordnare

Arbetsmiljölagens krav på kunskap i byggbranschen med utpekat arbetsmiljöansvar har skapat efterfrågan på såväl utbildning som validering. Vid bygg- och anläggningsarbeten krävs att en byggarbetsmiljösamordnare ansvarar för såväl planering och projektering (BAS P) samt för utförandet (BAS U). Ofta behöver du redan i offert och vid upphandling uppvisa intyg på dokumenterad kunskap. Branschutbildarna erbjuder därför utbildningar i byggarbetsmiljösamordning för BAS P / BAS U – med hänsyn till dina behov och förkunskaper. Från kostnadseffektiv lärarledd intensivkurs till flexibel videokurs. Önskar du validera dina kunskaper online och få kursintyget direkt? Då är vår effektiva webbtentamen i BAS P / BAS U alternativet för dig.

Lärarledd intensivkurs i BAS P / BAS U

Effektiv endagskurs med erfaren kursledare i BAS P / BAS U i praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen – från planering till styrning, utförande och färdigställande. Välj lärarledd öppen kurs i Malmö, Göteborg eller Stockholm. Personligt kursintyg, lunch, fm- / em-fika och kurslitteratur ingår. Vi gör även interna företagsanpassade kurser ute på ditt företag.

Pris: 3 900 SEK

Läs mer och boka

Videokurs i BAS P / BAS U

Flexibel videokurs som gör utbildningen i BAS P / BAS U tillgänglig när och var det passar just dig. Pedagogiskt upplägg med tydliga avsnitt som fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen, ditt arbetsmiljöansvar samt rollerna BAS P och BAS U. Examination sker online och personligt kursintyg ingår.

Pris: 2 145 SEK

Läs mer och boka

Kursintyg Online för BAS P / BAS U

Intyg online via webbtentamen, där du effektivt validerar dina kunskaper i arbetsmiljölagstiftning och arbetsmiljöansvar med fokus på arbetsuppgifterna för BAS P / BAS U. Så snart du klarat båda delarna av testet och blivit godkänd kan du ladda ner och skriva ut ditt kursintyg för BAS P / BAS U.

Pris: 2 200 SEK

Läs mer och boka

BAS P / BAS U – Lärarledd intensivkurs (1 dag)

En byggarbetsplats ska ha en byggarbetsmiljösamordnare (BAS), där BAS P (planering och projektering) och BAS U (utförande) representerar ansvar för olika skeden av ett bygge. Vår endagsutbildning ger dig kursintyg samt den praktiska och teoretiska kunskap som krävs för att axla rollen som BAS P / BAS U. En effektiv intensivkurs som ger kunskaper i hur arbetsmiljölagen ska tillämpas: från planering till utförande och färdigställande av byggprojektet med tillhörande arbetsuppgifter som arbetsmiljöplaner, riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning. Undervisningen leds av några av Sveriges bästa utbildare, med lång erfarenhet av byggarbetsmiljöfrågor och praktiskt samordningsansvar.

Kompetens för BAS P / BAS U på en dag

På utbildningen får du i sällskap med andra kursdeltagare arbeta med fiktiva byggprojekt. I praktiska övningar lär du dig hantera alla steg, från att fylla i förhandsanmälan, göra arbetsmiljöplan till att utföra riskanalyser. Allt täcks in under en enda dag; och du slipper onödiga övernattningar och förlorade arbetsinkomster. Efter genomförd kurs erhåller du ett kursintyg som beskriver kursens innehåll och din godkända BAS P / BAS U-kompetens.

Mest rekommenderade utbildningen för BAS P / BAS U

Med över 10 000 nöjda kursdeltagare från fler än 5000 företag sen starten 2010 har Branschutbildarna blivit en av de ledande aktörerna på marknaden. Vårt erbjudande om arbetsmiljöutbildning på det sätt som du vill ha utgår helt från dina förutsättningar, behov, förkunskaper och inte minst tid tillgänglig. Hög utbildningskvalitet och stor valfrihet är vårt löfte till dig som deltagare.

Förnyelse av intyg och kunskapsvalidering av BAS P / BAS U

Med anledning av årliga tillägg eller ändringar i lagar och föreskrifter rekommenderar Arbetsmiljöverket förnyelse av ditt kompetensintyg för BAS P / BAS U var femte år. Istället för att gå en kurs kan validering via Kursintyg Online vara ett effektivt alternativ. Du bevisar då dina kunskaper via en webbtentamen och kan skriva ut ditt kursintyg direkt online.

Pris

3 900 kr / deltagare

Kurstillfällen

Stockholm
20 august, 09:00 - 17:00
Few spots left
03 september, 09:00 - 17:00
Spots left
08 october, 09:00 - 17:00
Spots left
05 november, 09:00 - 17:00
Spots left
03 december, 09:00 - 17:00
Spots left
Göteborg
14 august, 08:00 - 16:00
Few spots left
18 september, 08:00 - 16:00
Spots left
08 october, 08:00 - 16:00
Spots left
20 november, 08:00 - 16:00
Spots left
11 december, 08:00 - 16:00
Spots left
Malmö/Höör
22 august, 08:00 - 16:00
Spots left
19 september, 08:00 - 16:00
Spots left
24 october, 08:00 - 16:00
Spots left
14 november, 08:00 - 16:00
Spots left
12 december, 08:00 - 16:00
Spots left

Detta kan du förvänta dig efter genomförd intensivkurs i BAS P / BAS U

Efter genomförd kurs kan du agera byggarbetsmiljösamordnare (BAS). Du erhåller ett kursintyg som beskriver kursens innehåll och din godkända BAS P / BAS U-kompetens. Du innehar praktisk och teoretisk kunskap för att kunna utföra samtliga arbetsuppgifter som åligger en BAS P eller BAS U och kan direkt gå in i din nya roll:

 • Praktisk tillämpning av de senaste arbetsmiljöreglerna för byggnads- och anläggningsarbeten
 • Kunskap i konkreta arbetsuppgifter för BAS P och BAS U
 • Kunskaper i förebyggande arbete
 • Metoder för riskanalys och skyddsronder
 • Verktyg för uppföljning

Lärarledd BAS P / BAS U intensivkurs på 1 dag innehåller följande moment

 • Presentation/introduktion
 • Arbetsmiljö i verkligheten
 • Lagstiftningen – Hur hänger den ihop
 • Arbetsmiljölagen och förordningen
 • Grupparbete; Byggherrens riskbedömning (Kaffe)
 • Summering av grupparbete
 • Föreskrifter (AFS:ar)
 • Bygg och anläggningsföreskriften AFS 1999:3
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Lunch
 • Reflektion över förmiddagen
 • Föreskrifter
 • Belastningsergonomi
 • Asbest
 • Arbetsplatsens utformning
 • Stegar och arbetsbockar
 • Ställningar
 • Grupparbete; Arbetsmiljöplan (Kaffe)
 • Summering av grupparbete
 • Föreskrifter
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Buller
 • Användning av lyftanordningar och lyftredskap
 • Besiktning av lyftanordningar och andra tekniska anordningar
 • Maskiner
 • Avrundning

BAS P / BAS U utbildning – våra avboknings- och ombokningsregler
För avbokningar och ombokningar av Branschutbildarnas öppna utbildningar gäller följande regler:

 • Anmälan är bindande så snart Branschutbildarna accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på utbildningen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Branschutbildarna via mail: kundtjanst@branschutbildarna.se.
 • Vid avbokning mer än 10 dagar före kursstart ska beställaren ersätta Branschutbildarna med 50 % av kursavgiften.
 • Vid avbokning 10 dagar eller mindre före kursstart ska beställaren ersätta Branschutbildarna med 100 % av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag.
 • Ombokning till annat kurstillfälle kan göras vid förhinder. Dock skall betalning alltid göras av originalfaktura för första kurstillfället. Ombokning till annat kurstillfälle får endast göras en gång och endast i mån av plats.
 • Vid sjukdom kan senare av- och ombokning medges om den görs skriftligen till kundservice och läkarintyg inkommer inom 30 dagar. Vid ombokning ska originalfakturan betalas.
 • Branschutbildarna har rätt att ställa in en kurs, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Videokurs i BAS P / BAS U – byggarbetsmiljösamordning

Branschutbildarna erbjuder: en kvalificerad arbetsmiljöutbildning för BAS P / BAS U i videoformat. För dig som vill uppnå de lag- och kunskapskrav som ställs på en byggarbetsmiljösamordnare – när och var det passar just dig. Vår videokurs består av tydliga, pedagogiska videoavsnitt med övningsuppgifter där du själv styr över tempot. Slutexamination sker genom effektiv webbtentamen där du får du ditt kursintyg online.

BAS P / BAS U – Videokurs med kursintyg

Flexibel videokurs som gör vår populära arbetsmiljöutbildning i BAS P / BAS U tillgänglig för dig utan att du behöver planera in kurstid i förväg eller resa iväg för att infinna dig i en viss kurslokal. Du utgår från ett genomtänkt, pedagogiskt upplägg med delmoment som fokuserar på praktisk tillämpning av arbetsmiljölagen, ditt arbetsmiljöansvar samt konkreta arbetsuppgifter i rollerna BAS P och BAS U. Efter genomförd utbildning har du den praktiska och teoretiska kunskap som krävs för att axla rollen som byggarbetsmiljösamordnare (BAS) med BAS P / BAS U-kompetens.

Videokursen motsvarar en halv dag med lärare

Utbildare har valts ut bland branschens mest kunniga, och står för lång erfarenhet av byggarbetsmiljöfrågor och praktiskt samordningsansvar. Du får även tillgång till deras pedagogiska material. Varje delmoment examineras separat innan du går vidare till nästa för att säkra att du inte missat något. Slutexamination av BAS P / BAS U-utbildningen sker online och därefter finns ditt personliga kursintyg tillgängligt för utskrift.

Pausa och repetera kursen obegränsat under hela 12 månader.

Läs och studera när du vill och var du vill på din dator, surfplatta eller smartphone. Pausa, spola tillbaka repetera kursen eller delar av den så ofta du vill. Kursdeltagare har tillgång till kursen 12 månader.

Kurslängd 1 timme och 26 minuter

Pris

2 145 kr / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.

BAS P / BAS U – Videokurs innehåller 29 filmade delmoment rörande arbetsmiljöfrågor och byggarbetsmiljösamordning. Total tid för videoavsnitten är 1 timme och 36 minuter, vilket motsvarar 1 halvdags lärarledd utbildning. Varje delmoment täcker in ett tydligt område med relevans för byggbranschen och examineras separat.

Innehåll

 • Arbetsmiljö vid byggnadsarbete
 • Olyckor och tillbud
 • Arbetsmiljöverket
 • Lagar och förordningar
 • Arbetsmiljöföreskrifter
 • Arbetsmiljöplan och riskanalyser
 • Skyddsorganisation och skyddsronder
 • Planering, projektering, samordning, uppföljning
 • Entreprenadformer och ansvar
 • BAS P och BAS U – ansvar och arbetsuppgifter
 • Byggherreansvar
 • Arbetsgivaransvar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kursintyg Online för BAS P / BAS U med webbtentamen

Alla företag som utför arbeten inom bygg, underhåll, reparationer eller renoveringar behöver enligt svensk arbetsmiljölag en dokumenterad arbetsmiljöutbildning. Ofta krävs intyg för att delta i upphandlingar eller få sin offert godkänd. Branschutbildarna erbjuder den snabbaste, mest effektiva lösningen för dig som har erfarenheten, kunskapen och praktiken men saknar själva intyget. Med Kursintyg Online bevisar du dina kunskaper i BAS P / BAS U via en webbtentamen och kan skriva ut ditt kursintyg direkt online.

Få ditt kursintyg för BAS P / BAS U i handen idag
Fyll i anmälan till vår webbtentamen nu så kan du faktiskt ladda ner ditt kursintyg för BAS P / BAS U inom ett par timmar. Kursintyg Online är effektivt i alla bemärkelser, då du i jämförelse med att planera in och gå en lärarledd kurs slipper restid, eventuell övernattning, förlorade timmar och förlorade arbetsinkomster. Du kan i lugn och ro skaffa ditt intyg på plats på kontoret eller rentav hemifrån. Över 3000 personer har genom åren och fått sina personliga BAS P / BAS U-intyg utfärdade från Branschutbildarna via webbtentamen.

Missa inte: Förnyelse av kompetensintyg

Med anledning av årliga tillägg eller ändringar i lagar och föreskrifter rekommenderar Arbetsmiljöverket förnyelse av ditt kompetensintyg för BAS P / BAS U var femte år. Validering via Branschutbildarna och Kursintyg Online är marknadens mest effektiva alternativ för att säkra din lagstadgade kunskap och kunna uppvisa seriositet i branschen.

Pris

2 200 kr / deltagare

Beställ

Gör din anmälan direkt på denna sida. Eftersom webbtentamen i BAS P / BAS U inte är en kurs utan bygger på självstudier rekommenderar vi att du även beställer boken ”Arbetsmiljöregler”. I boken hittar du bland annat svaren på tentamensfrågorna. Välj antal deltagare, lägg i varukorg och gå till “Kassa” där du fyller i namn på beställare och fakturaadress.

Observera! Fakturan skickas till den e-post du uppger. Vill du istället ha pappersfaktura via brevpost måste du ange detta i rutan “Ordernoteringar”.

Inloggningsuppgifter skickas till dig inom 24h. Du har sedan 30 dagar till förfogande att slutföra din tentamen. Under de 30 dagarna kan du logga in och göra om tentamen så många gånger du önskar. Dock kan du inte avbryta tentamen, logga ut, och fortsätta där du slutade.

Tänk på! Du måste vid varje inloggningsperiod avsluta den del du startat för att få se ditt resultat. Tentamensfrågorna tar ca: 2 till 8 timmar att besvara beroende på tidigare kunskaper, datavana och arbetslivserfarenhet.

Webbtentamen i BAS P /BAS U består av 2 delar på sammanlagt 32 frågor.
Del 1 består av 23 allmänna frågor kring BAS P / BAS U. Det krävs 20 rätt för att få godkänt.

Del 2 består av 9 specifika frågor om arbetsmiljöplanen (AMP). Samtliga 9 frågor måste vara rätt besvarade för att bli godkänd.

Så snart du klarat båda delarna av tentamen kan du ladda hem och skriva ut ditt intyg för BAS P / BAS U.

Följande områden berörs i webbtentamen:

 1. Arbetsmiljölagstiftningen generellt. 
 2. Arbetsmiljölagen. Fokus på reglerna om BAS P/BAS U och byggnads- och anläggningsarbeten.
 3. Arbetsmiljöförordningen. 
 4. Byggnads- och anläggningsarbete. Fokus på reglerna om BAS P/BAS U och byggherren samt deras arbetsuppgifter. Genomgång av förhandsanmälan, dokumentation av det byggda objektet och arbetsmiljöplan. 
 5. Belastningsergonomi. 
 6. Arbetsplatsens utformning. 
 7. Stegar och arbetsbockar.
 8. Ställningar.
 9. Kemiska arbetsmiljörisker.
 10. Användning av lyftanordningar och lyftredskap.
 11. Byggherrens ansvar och förväntningar på entreprenörer m fl.

Vad är BAS P / BAS U?

Det är inte helt självklart i vilka fall det krävs en byggarbetsmiljösamordnare och vad är det är för skillnad på BAS P och BAS U. Frågorna är många! Vad är en arbetsmiljöplan och vems ansvar är det att utforma en arbetsmiljöpolicy? Vad ger arbetsmiljölagen för riktlinjer och vad händer om de inte följs? Vi på Branschutbildarna reder ut begreppen.

Alla företag låter utföra ett byggnads-eller anläggningsarbete oavsett omfattning (gäller även s.k. ROT-jobb) har ett ansvar för att beakta arbetsmiljösynpunkter under planering och projektering och samordna gemensamma åtgärder kring arbetsmiljön genom hela byggprocessen. BAS P och BAS U kan men behöver inte vara en och samma person.

En byggarbetsplats har ofta många olika aktörer som utför många olika arbetsuppgifter. För att kunna upprätthålla en säker arbetsmiljö måste en samordning ske mellan de olika aktörerna. Därför finns det särskilda regler för samordningsansvaret för byggarbetsplatser. Det är här som BAS P och BAS U kommer in i bilden.

Det är mycket vanligt att du som företagare agerar både som BAS P och BAS U framför allt vid mindre projekt.

BAS P ansvarar för arbetsmiljön under den inledande fasen av planering och projektering. BAS U tar över samordningsansvaret för att skapa en säker arbetsmiljö när byggprojektet skiftar från planering och projektering till utförande.

Även om BAS P och BAS U är två olika roller med olika uppgifter på ett bygge är det egentligen samma kunskaper som krävs, och samma arbetsföreskrifter man ska förhålla sig till. Därför är det samma utbildning man går för både BAS P och BAS U

Alla företag som utför ett byggnads- eller anläggningsarbete oavsett omfattning (gäller även s.k. ROT-jobb) har ett ansvar för att beakta arbetsmiljösynpunkter under planering och projektering och samordna gemensamma åtgärder kring arbetsmiljön genom hela byggprocessen.

Byggherre, BAS P och BAS U kan men behöver inte vara en och samma person.

En arbetsmiljöplan är ett samlingsdokument för arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen. Den innehåller regler som ska tillämpas, aktuella arbetsmiljöåtgärder inklusive riskbeskrivning. En arbetsmiljöplan med policy ska tas fram redan innan byggarbetsplatsen etableras. Det är BAS P (byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering) som i första hand ansvarar för att detta sker.

BAS P och BAS U arbetar under straffansvar. Det innebär att om du som BAS P eller BAS U uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter de uppgifter som du har kan bli åtalad för arbetsmiljöbrott. Företagsboten kan vara från 5 000 kr till högst 10 miljoner kr. Om ett företag brutit mot arbetsmiljölagen och blivit fälld för arbetsmiljöbrott kan konsekvensen bli att företaget inte får delta i offentliga upphandlingar eftersom företaget då har begått brott i sin yrkesutövning.


Läs mer om vad lagen säger om BAS U / BAS P

Skillnaden mellan att vara certifierad BAS P / BAS U och godkänd BAS P / BAS U kompetens är omfattande. Efter genomförd och godkänd grundkurs hos Branschutbildarna erhåller du ett utbildningsintyg som ofta begärs av dig när du lämnar in anbud och/eller behöver tillträde till en byggarbetsplats.

För att erhålla en certifiering som BAS P/BAS U krävs högre utbildning, krav på lämplighet, tentamensintyg m.m. Läs mer om BAS P / BAS U certifiering här.

Läs mer här.