Våra BAS P / BAS U-utbildningar 2019-10-07T18:17:03+02:00

Utbildningar i BAS P / BAS U – Byggarbetsmiljösamordnare

BAS P / BAS U Lärarledd utbildning

Effektiv BAS P / BAS U endagsutbildning. Praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen – från planering till styrning, utförande och färdigställande. Välj lärarledd öppen utbildning i Stockholm, Malmö, Göteborg eller Örebro. Personligt intyg, lunch, fm- / em-fika och kurslitteratur ingår. Vi gör även interna företagsanpassade utbildningar ute på ditt företag.

Pris: 4 400 SEK

Läs mer och boka

BAS P / BAS U Onlineutbildning

Onlineutbildning i BAS P / BAS U. Tillgänglig när och var det passar just dig. Pedagogiskt upplägg med tydliga avsnitt som fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen, ditt arbetsmiljöansvar samt rollerna BAS P och BAS U. Examination sker online och personligt kursintyg ingår.

Pris: 3 200 SEK

Läs mer och boka

BAS P / BAS U Intyg Online

Intyg online via webbtentamen, där du effektivt validerar dina kunskaper i arbetsmiljölagstiftning och arbetsmiljöansvar med fokus på arbetsuppgifterna för BAS P / BAS U. Så snart du klarat båda delarna av testet och blivit godkänd kan du ladda ner och skriva ut ditt intyg för BAS P / BAS U.

 

Pris: 2 200 SEK

Läs mer och boka

BAS P / BAS U – Lärarledd utbildning (1 dag)

Pris

4 400 kr / deltagare

Kurstillfällen

Malmö/Höör
24 oktober, 08:00 - 16:00
Få platser kvar
Stockholm
05 november, 09:00 - 17:00
Platser kvar
Malmö/Höör
14 november, 08:00 - 16:00
Få platser kvar
Göteborg
20 november, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Örebro
21 november, 09:00 - 17:00
Platser kvar
Stockholm
03 december, 09:00 - 17:00
Få platser kvar
Göteborg
11 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar
Malmö/Höör
12 december, 08:00 - 16:00
Platser kvar

Detta kan du förvänta dig efter genomförd intensivkurs i BAS P / BAS U

Efter genomförd kurs kan du agera byggarbetsmiljösamordnare (BAS). Du erhåller ett kursintyg som beskriver kursens innehåll och din godkända BAS P / BAS U-kompetens. Du innehar praktisk och teoretisk kunskap för att kunna utföra samtliga arbetsuppgifter som åligger en BAS P eller BAS U och kan direkt gå in i din nya roll:

 • Praktisk tillämpning av de senaste arbetsmiljöreglerna för byggnads- och anläggningsarbeten
 • Kunskap i konkreta arbetsuppgifter för BAS P och BAS U
 • Kunskaper i förebyggande arbete
 • Metoder för riskanalys och skyddsronder
 • Verktyg för uppföljning

Lärarledd BAS P / BAS U intensivkurs på 1 dag innehåller följande moment

 • Presentation/introduktion
 • Arbetsmiljö i verkligheten
 • Lagstiftningen – Hur hänger den ihop
 • Arbetsmiljölagen och förordningen
 • Grupparbete; Byggherrens riskbedömning (Kaffe)
 • Summering av grupparbete
 • Föreskrifter (AFS:ar)
 • Bygg och anläggningsföreskriften AFS 1999:3
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Lunch
 • Reflektion över förmiddagen
 • Föreskrifter
 • Belastningsergonomi
 • Asbest
 • Arbetsplatsens utformning
 • Stegar och arbetsbockar
 • Ställningar
 • Grupparbete; Arbetsmiljöplan (Kaffe)
 • Summering av grupparbete
 • Föreskrifter
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Buller
 • Användning av lyftanordningar och lyftredskap
 • Besiktning av lyftanordningar och andra tekniska anordningar
 • Maskiner
 • Avrundning

BAS P / BAS U utbildning – våra avboknings- och ombokningsregler
För avbokningar och ombokningar av Branschutbildarnas öppna utbildningar gäller följande regler:

 • Anmälan är bindande så snart Branschutbildarna accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på utbildningen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till Branschutbildarna via mail: [email protected]
 • Vid avbokning mer än 10 dagar före kursstart ska beställaren ersätta Branschutbildarna med 50 % av kursavgiften.
 • Vid avbokning 10 dagar eller mindre före kursstart ska beställaren ersätta Branschutbildarna med 100 % av kursavgiften.
 • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag.
 • Ombokning till annat kurstillfälle kan göras vid förhinder. Dock skall betalning alltid göras av originalfaktura för första kurstillfället. Ombokning till annat kurstillfälle får endast göras en gång och endast i mån av plats.
 • Vid sjukdom kan senare av- och ombokning medges om den görs skriftligen till kundservice och läkarintyg inkommer inom 30 dagar. Vid ombokning ska originalfakturan betalas.
 • Branschutbildarna har rätt att ställa in en kurs, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.

Onlineutbildning BAS P / BAS U 

En kvalificerad arbetsmiljöutbildning för BAS P / BAS U online. För dig som vill uppnå de lag- och kunskapskrav som ställs på en byggarbetsmiljösamordnare – när och var det passar just dig. Vår onlineutbildning består av tydliga, pedagogiska avsnitt med övningsuppgifter där du själv styr över tempot. Slutexamination sker online och du får du ditt Bas P / Bas U intyg till din e-post omedelbart.

BAS P / BAS U-Intyg, utbildning online

Pris

 3 200 kr / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.

BAS P / BAS U – Onlineutbildning innehåller 29 filmade delmoment rörande arbetsmiljöfrågor och byggarbetsmiljösamordning. Total tid för videoavsnitten är 1 timme och 36 minuter, vilket motsvarar 1 halvdags lärarledd utbildning. Varje delmoment täcker in ett tydligt område med relevans för byggbranschen och examineras separat.

Innehåll

 • Arbetsmiljö vid byggnadsarbete
 • Olyckor och tillbud
 • Arbetsmiljöverket
 • Lagar och förordningar
 • Arbetsmiljöföreskrifter
 • Arbetsmiljöplan och riskanalyser
 • Skyddsorganisation och skyddsronder
 • Planering, projektering, samordning, uppföljning
 • Entreprenadformer och ansvar
 • BAS P och BAS U – ansvar och arbetsuppgifter
 • Byggherreansvar
 • Arbetsgivaransvar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kursintyg Online för BAS P / BAS U med webbtentamen

Pris

2 200 kr / deltagare

Beställ

Inloggningsuppgifter skickas omgående till din  e-post vid beställning. Du har sedan 30 dagar till förfogande att slutföra din tentamen. Under de 30 dagarna kan du logga in och göra om tentamen så många gånger du önskar. Dock kan du inte avbryta tentamen, logga ut, och fortsätta där du slutade. Webbtentamen för BAS P / BAS U är inte en kurs utan bygger på självstudier. Allt studiematerial ingår i form av nedladdningsbara broschyrer och häften.

Tänk på! Du måste vid varje inloggningsperiod avsluta den del du startat för att få se ditt resultat. Tentamensfrågorna tar ca: 2 till 8 timmar att besvara beroende på tidigare kunskaper, datavana och arbetslivserfarenhet.

Ditt Bas P /Bas U-intyg får du omgående till din e-post när du klarat tentan.

Webbtentamen i BAS P /BAS U består av 2 delar på sammanlagt 32 frågor.
Del 1 består av 23 allmänna frågor kring BAS P / BAS U. Det krävs 20 rätt för att få godkänt.

Del 2 består av 9 specifika frågor om arbetsmiljöplanen (AMP). Samtliga 9 frågor måste vara rätt besvarade för att bli godkänd.

Så snart du klarat båda delarna av tentamen kan du ladda hem och skriva ut ditt intyg för BAS P / BAS U.

Följande områden berörs i webbtentamen:

 1. Arbetsmiljölagstiftningen generellt. 
 2. Arbetsmiljölagen. Fokus på reglerna om BAS P/BAS U och byggnads- och anläggningsarbeten.
 3. Arbetsmiljöförordningen. 
 4. Byggnads- och anläggningsarbete. Fokus på reglerna om BAS P/BAS U och byggherren samt deras arbetsuppgifter. Genomgång av förhandsanmälan, dokumentation av det byggda objektet och arbetsmiljöplan. 
 5. Belastningsergonomi. 
 6. Arbetsplatsens utformning. 
 7. Stegar och arbetsbockar.
 8. Ställningar.
 9. Kemiska arbetsmiljörisker.
 10. Användning av lyftanordningar och lyftredskap.
 11. Byggherrens ansvar och förväntningar på entreprenörer m fl.

Vad är BAS P / BAS U?

Det är inte helt självklart i vilka fall det krävs en byggarbetsmiljösamordnare och vad är det är för skillnad på BAS P och BAS U. Frågorna är många! Vad är en arbetsmiljöplan och vems ansvar är det att utforma en arbetsmiljöpolicy? Vad ger arbetsmiljölagen för riktlinjer och vad händer om de inte följs? Vi på Branschutbildarna reder ut begreppen.

Alla företag låter utföra ett byggnads-eller anläggningsarbete oavsett omfattning (gäller även s.k. ROT-jobb) har ett ansvar för att beakta arbetsmiljösynpunkter under planering och projektering och samordna gemensamma åtgärder kring arbetsmiljön genom hela byggprocessen. BAS P och BAS U kan men behöver inte vara en och samma person.

En byggarbetsplats har ofta många olika aktörer som utför många olika arbetsuppgifter. För att kunna upprätthålla en säker arbetsmiljö måste en samordning ske mellan de olika aktörerna. Därför finns det särskilda regler för samordningsansvaret för byggarbetsplatser. Det är här som BAS P och BAS U kommer in i bilden.

Det är mycket vanligt att du som företagare agerar både som BAS P och BAS U framför allt vid mindre projekt.

BAS P ansvarar för arbetsmiljön under den inledande fasen av planering och projektering. BAS U tar över samordningsansvaret för att skapa en säker arbetsmiljö när byggprojektet skiftar från planering och projektering till utförande.

Även om BAS P och BAS U är två olika roller med olika uppgifter på ett bygge är det egentligen samma kunskaper som krävs, och samma arbetsföreskrifter man ska förhålla sig till. Därför är det samma utbildning man går för både BAS P och BAS U

Alla företag som utför ett byggnads- eller anläggningsarbete oavsett omfattning (gäller även s.k. ROT-jobb) har ett ansvar för att beakta arbetsmiljösynpunkter under planering och projektering och samordna gemensamma åtgärder kring arbetsmiljön genom hela byggprocessen.

Byggherre, BAS P och BAS U kan men behöver inte vara en och samma person.

En arbetsmiljöplan är ett samlingsdokument för arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen. Den innehåller regler som ska tillämpas, aktuella arbetsmiljöåtgärder inklusive riskbeskrivning. En arbetsmiljöplan med policy ska tas fram redan innan byggarbetsplatsen etableras. Det är BAS P (byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering) som i första hand ansvarar för att detta sker.

BAS P och BAS U arbetar under straffansvar. Det innebär att om du som BAS P eller BAS U uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter de uppgifter som du har kan bli åtalad för arbetsmiljöbrott. Företagsboten kan vara från 5 000 kr till högst 10 miljoner kr. Om ett företag brutit mot arbetsmiljölagen och blivit fälld för arbetsmiljöbrott kan konsekvensen bli att företaget inte får delta i offentliga upphandlingar eftersom företaget då har begått brott i sin yrkesutövning.


Läs mer om vad lagen säger om BAS U / BAS P

Skillnaden mellan att vara certifierad BAS P / BAS U och godkänd BAS P / BAS U kompetens är omfattande. Efter genomförd och godkänd grundkurs hos Branschutbildarna erhåller du ett utbildningsintyg som ofta begärs av dig när du lämnar in anbud och/eller behöver tillträde till en byggarbetsplats.

För att erhålla en certifiering som BAS P/BAS U krävs högre utbildning, krav på lämplighet, tentamensintyg m.m. Läs mer om BAS P / BAS U certifiering här.

Läs mer här.