BAM Grund 3 dagar

Lärarledd distanskurs

Kursen rekommenderas för chefer och nya skyddsombud och andra medarbetare. Framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och speglar parternas syn på grundläggande arbetsmiljökunskaper.

Lärarledd distanskurs

Kursen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö, grundläggande arbetsmiljökunskaper och metoder för att arbeta praktiskt med arbetsmiljöfrågor.

Kursinnehåll

Innehåll

Dag 1 - Samverkan, regler och roller
Regelverket
Ansvar och roller
En arbetsmiljöfrågas väg
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Summering 
Dag 2 - Upptäcka och hantera risker
Mer om systematiskt arbetsmiljöarbete
Jobba praktiskt med arbetsmiljö – Grupparbete
Upptäcka och hantera risker
Riskbedömning
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Belastningsergonomi
Arbetsanpassning och rehabilitering
Nyckeltal i arbetsmiljön
Summering
Dag 3 - Utveckling och förändring på arbetsplatsen
Jobba praktiskt med arbetsmiljö – Grupparbete
Utveckling och förändring på arbetsplatsen
Hantera ändringar
Kränkande särbehandling
Diskrimineringslagen
Första hjälpen och krisstöd
Framgångsrikt förändringsarbete
Summering och avslut
Kursintyg
Efter genomförd kurs erhåller deltagare ett kursintyg som också beskriver kursens innehåll.

Vad behöver du för att undervisningen ska fungera från din dator eller surfplatta?

Det du behöver är internetuppkoppling, minst 2 mbps, kamera, antingen datorns eller en extern kamera, headset eller datorns mikrofon och högtalare.
Du får en bokningsbekräftelse med instruktioner och en länk. Vi använder distansverktyget Zoom meetings alternativt Teams för våra distanskurser.

Kursmaterial BAM - Stora företagspaketet ingår

Du som är deltagare behöver bokpaketet för att söka information i de grupparbeten och övningar som ingår i kursen. 
 

Kampanj: Bokpaketet (värde 910 kr exkl. moms) ingår i kursavgiften under hela 2022.

Mål

Efter kursen ska du ha kännedom om
Arbetsmiljölagen samt de viktigaste arbetsmiljöföreskrifterna
Fysiska, psykiska, sociala och hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer
Förståelse för olika aktörers roller och ansvar och hur dessa samverkar
Vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
Deltagarna ska kunna undersöka arbetsmiljön utifrån en helhetssyn och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder genom att:

- Förstå och tillämpa metodiken för hur faktorer som främjar en bra arbetsmiljö identifieras

- Förstå och tillämpa metodiken för hur faktorer som är negativa för arbetsmiljön identifieras
Ha kännedom om förebyggande insatser och förstå hur det förebyggande arbetet kan genomföras och följas upp.
Ha kännedom om hur tillbud, olycksfall och arbetssjukdomar ska hanteras.

Tidplan

Hålltider för kursdagarna
09.00 Start
Introduktion
09.45 Fika
Sektion 1
11.30–12.15 Lunch
Sektion 2
14.30 Fika
Sektion 3
15.30-16.00 Avrundning

Våra kursledare är utbildade och diplomerade hos PREVENT.

Logotyp ID06 kompetensdatabas

Registrering hos ID06 kompetensdatabas ingår i kursavgiften.

AFA- Logga

Branschutbildarna är godkända AFA-utbildningsanordnare. Du kan få upp till 70% av kursavgiften i bidrag när du går en arbetsmiljöutbildning hos oss!