BAM 3 dagar

Lärarledd distanskurs

Våra Prevent diplomerade kursledare håller denna utbildning som är framtagen av Svenskt Näringsliv, PTK och LO speciellt för skydds- och arbetsmiljöombud. Många praktiska övningar med modeller och tabeller som är bra att ha med sig ut i verkligheten. Vi kör alltid tre dagar på raken. Tisdag, onsdag och torsdag.

Lärarledd distanskurs
Illustration av kurstyp
AFA Försäkring Logotype

Du kan få 50 - 70 % och upp till 90% av kursavgiften betald för våra BAM och BAS P/U-kurser. Ring oss 0250-911 00 eller mejla: info@branschutbildarna.se så hjälper dig med din ansökan. En ren rutinsak.

Kursintyg
Efter genomförd kurs erhåller deltagare ett kursintyg som också beskriver kursens innehåll.

Innehåll

Dag 1 - Samverkan, regler och roller
Regelverket
Ansvar och roller
En arbetsmiljöfrågas väg
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Summering 
Dag 2 - Upptäcka och hantera risker
Mer om systematiskt arbetsmiljöarbete
Jobba praktiskt med arbetsmiljö – Grupparbete
Upptäcka och hantera risker
Riskbedömning
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Belastningsergonomi
Arbetsanpassning och rehabilitering
Nyckeltal i arbetsmiljön
Summering
Dag 3 - Utveckling och förändring på arbetsplatsen
Jobba praktiskt med arbetsmiljö – Grupparbete
Utveckling och förändring på arbetsplatsen
Hantera ändringar
Kränkande särbehandling
Diskrimineringslagen
Första hjälpen och krisstöd
Framgångsrikt förändringsarbete
Summering och avslut

Mål

Efter kursen ska du ha kännedom om
Arbetsmiljölagen samt de viktigaste arbetsmiljöföreskrifterna
Fysiska, psykiska, sociala och hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer
Förståelse för olika aktörers roller och ansvar och hur dessa samverkar
Vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
Deltagarna ska kunna undersöka arbetsmiljön utifrån en helhetssyn och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder genom att:

- Förstå och tillämpa metodiken för hur faktorer som främjar en bra arbetsmiljö identifieras

- Förstå och tillämpa metodiken för hur faktorer som är negativa för arbetsmiljön identifieras
Ha kännedom om förebyggande insatser och förstå hur det förebyggande arbetet kan genomföras och följas upp.
Ha kännedom om hur tillbud, olycksfall och arbetssjukdomar ska hanteras.

Tidplan

Hålltider för kursdagarna
09.00 Start
Introduktion
09.45 Fika
Sektion 1
11.30–12.15 Lunch
Sektion 2
14.30 Fika
Sektion 3
15.30-16.00 Avrundning

Skräddarsydda kurser !

Kontakta oss för mer information eller offert på företagsanpassade kurser.

Vad behöver du för att undervisningen ska fungera från din dator eller surfplatta?

Det du behöver är internetuppkoppling, minst 2 mbps, kamera, antingen datorns eller en extern kamera, headset eller datorns mikrofon och högtalare.
Du får en bokningsbekräftelse med instruktioner och en länk. Vi använder distansverktyget Zoom meetings alternativt Teams för våra distanskurser.

Våra kursledare är utbildade och diplomerade hos PREVENT.

Logotyp ID06 kompetensdatabas

Registrering hos ID06 kompetensdatabas ingår i kursavgiften.

AFA Försäkring Logotype

Branschutbildarna är godkända AFA-utbildningsanordnare. Du kan få upp till 70% av kursavgiften i bidrag när du går en arbetsmiljöutbildning hos oss!