BAM Grund

Videokurs

En komplett kurs som uppfyller grundkraven för nya företagare, chefer, nya skydds- och arbetsmiljöombud. Den här videokursen kan du göra när du har tid. Hemma eller på jobbet.

Videokurs

Videokursen består av inspelade lärarledda lektioner. Efter varje lektion behöver du besvara ett antal kontrollfrågor för att komma vidare till nästa lektion. Du kan repetera varje lektion, spola fram och tillbaka obegränsat.  

Få 70% rabatt med AFA-stöd

Du kan få 70% av kursavgiften betald från AFA. Vi hjälper dig med din ansökan. En ren rutinsak. Slå oss en signal på 0250-911 00 eller mejla oss på: [email protected]

Innehåll

BAM Grund - Videokurs
Introduktion
Roller och hur de fungerar tillsammans
Lagstiftningen i stort
Arbetsgivare / Medarbetare / Skyddsombud i samverkan
Riskfaktorer och skyddsfaktorer (friskfaktorer)
Att bedöma risker
Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)
Samordningsansvar
Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA)
Den positiva arbetsplatsen
Den här grundkursen kan med fördel kompletteras med vår fördjupningskurs för dig som vill ha djupare kunskap och fler verktyg du behöver för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön. 

Mål

Efter kursen ska du ha kännedom om
Arbetsmiljölagen samt de viktigaste arbetsmiljöföreskrifterna
Fysiska, psykiska, sociala och hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer
Förståelse för olika aktörers roller och ansvar och hur dessa samverkar
Vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
Deltagarna ska kunna undersöka arbetsmiljön utifrån en helhetssyn och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder genom att:

- Förstå och tillämpa metodiken för hur faktorer som främjar en bra arbetsmiljö identifieras

- Förstå och tillämpa metodiken för hur faktorer som är negativa för arbetsmiljön identifieras
Ha kännedom om förebyggande insatser och förstå hur det förebyggande arbetet kan genomföras och följas upp.
Ha kännedom om hur tillbud, olycksfall och arbetssjukdomar ska hanteras.

Förteckning över ingående studiematerial

Kortfakta om BAM Grund Videokurs

Ej obligatorisk kurslitteratur.

Boken "Bättre arbetsmiljö – Handbok" är inte nödvändig men bra att ha i sin dagliga verksamhet.
Ej obligatorisk
Kursintyg
Efter genomförd kurs erhåller deltagare ett kursintyg som också beskriver kursens innehåll.

Våra kursledare är utbildade och diplomerade hos PREVENT.

Logotyp ID06 kompetensdatabas

Registrering hos ID06 kompetensdatabas ingår i kursavgiften.

AFA- Logga

Branschutbildarna är godkända AFA-utbildningsanordnare. Du kan få upp till 70% av kursavgiften i bidrag när du går en arbetsmiljöutbildning hos oss!