BAM – Bättre arbetsmiljö för Bygg / Industri

Onlineutbildning / Distansutbildning

BAM – Bättre arbetsmiljö för Bygg & Industri – Webbkurs

Det här är en digital version av vår populära lärarledda endagsutbildning “BAM – Bättre arbetsmiljö för Bygg & Industri”

 • Utbildningen är ursprungligen framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och följer branschens krav enligt SAM-föreskriften
 • Utbildningen motsvarar en dag lärarledd utbildning
 • Utbildningen kan genomföras valfritt via dator, surfplatta eller smartphone
 • Effektiv tid: 3 timmar och 50 minuter vilket motsvarar en dags lärarledd utbildning
 • Utbildningen är uppdelad i 12 lektioner
 • Efter varje lektion följer ett antal kontrollfrågor som deltagaren ska besvara rätt för att få godkänt. Svarar du fel så gör du om testet obegränsat antal gånger tills du svarar rätt
 • Deltagare har tillgång till support via chatten
 • Deltagare kan repetera valda lektioner, söka information, läsa och/eller skriva ut allt studiematerial som ingår i utbildningen
 • Omgående efter att samtliga 12 avsnitt är gjorda och samtliga frågor rätt besvarade får deltagaren access till sitt BAM – utbildningsintyg som enkelt laddas hem till dator, surfplatta eller smartphone

Du kan känna dig lugn.

Vi rätar ut dina frågetecken och gör det enklare och roligare

Psykosocial arbetsmiljö samt organisatorisk och systematisk arbetsmiljö (OSA) ingår i kursen.

Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla. Den psykosociala, organisatoriska och den sociala arbetsmiljön (OSA) är en viktig ingrediens i alla våra kurser. Det handlar om att exempelvis känna trygghet i sin anställning, att ha möjlighet till personlig utveckling och bra samarbete. Ett bra psykosocialt klimat är mycket viktigt för trivsel och lönsamhet.

Hjärtligt välkommen in i värmen och gemenskapen hos Branschutbildarna Sverige AB.

Så här fyller du i anmälan till kursen:

  1. Fyll i namn och unik e-post för alla personer som ska göra kursen
  2. Klicka på ”Gå vidare till betalning”
  3. Fyll i ev. rabattkod
  4. Välj om du vill betala med Klarna eller faktura från Branschutbildarna
  5. Fyll i beställarens / betalarens faktureringsuppgifter.
  6. Klicka på ”Slutför”
  7. Inloggningsuppgifter till tentamen mejlas ut till din e-post omgående vid betalning via Klarna och om du är en betrodd kund utan betalningsanmärkningar.
  8. Logga in och genomför tentamen. Ditt BAS P / BAS U-intyg mejlas ut omgående efter godkänt resultat

Pris

3 200,00 kr ex. moms / deltagare

Deltagare

Ta bort
+ Lägg till deltagare

Tack för din beställning!

Du kommer nu att få ett mail där du behöver bekräfta ditt köp av videkursen. När du har gjort det så får kursdeltagarna som är anmälda ett mail och därifrån kan de bekräfta sitt deltagande och påbörja sin kurs.

BAM Onlineutbildning

Lektion 1. Längd 12 minuter

» Introduktion

» Roller och hur de fungerar tillsammans

» Lagstiftningen i stort

» Riskfaktorer och skyddsfaktorer (friskfaktorer!?)

» Att bedöma risken

» Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

» Den positiva arbetsplatsen

13 saker som är viktigt för en god arbetsmiljö

Lektion 2. Längd 21 minuter

Roller och hur de fungerar tillsammans

 • Ansvar för olika roller
 • Arbetsgivaren??
 • Medarbetaren/arbetstagaren

Lektion 3. Längd 23 minuter

 • Skyddsombudet
 • Skyddsombudet – hur välja??
 • Skyddsombudets uppgifter
 • Skyddsombudet – samverkan
 • Skyddsombudet – rättigheter

Lektion 4. Längd 24 minuter

 • Samordningsansvarig på gemensamt arbetsställe
 • Byggherren
 • Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)
 • Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)
 • Projektörer m fl
 • Ytterligare roller??
 • Samverkan med myndigheter m fl

Lektion 5. Längd 30 minuter

 • Lagstiftningen i stort
 • Arbetsmiljölagstiftningen i stort
 • Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)
 • Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166)

Lektion 6. Längd 21 minuter

 • AFS:ar – Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

Lektion 7. Längd 13 minuter

 • Kort om några av de AFS:ar som berör de flesta…
 • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning
 • AFS 2012:2 Belastningsergonomi

Lektion 8. Längd 9 minuter

 • AFS 2005:16 Buller
 • AFS 1981:14 Skyddsåtgärder mot skada genom fall
 • AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete
 • AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker
 • AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön

– gäller arbete där det kan finnas risk för våld eller hot om våld

Lektion 9. Längd 20 minuter

 • Ansvar och påföljder vid överträdelser
 • Närliggande lagstiftning

Lektion 10. Längd 21 minuter

 • Riskfaktorer och skyddsfaktorer (friskfaktorer!?)
 • Risker i den fysiska arbetsmiljön
 • Riskfaktorer enligt Arbetsmiljöverket 2010
 • Kännetecken på en god säkerhetskultur
 • Riskfaktorer – psykisk påfrestning
 • 13 Skyddsfaktorer

Lektion 11. Längd 18 minuter

 • Att bedöma risken
 • Riskbedömning
 • En mängd metoder
 • Exempel från Arbetsmiljöverket
 • Exempel Grovanalys/ASA
 • Matris för riskbedömning

Lektion 12. Längd 17 minuter

 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Arbetsgivarens regelträd
 • SAM-hjulet
 • SAM i ett nötskal
 • Den positiva arbetsplatsen
 • Vad vinner vi på en god arbetsmiljö?
 • Tack för idag! – Tänk efter före!

Förteckning över studiematerial som du får tillgång till helt kostnadsfritt när du bokat en BAM –  onlineutbildning hos oss.

 1. Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön, broschyr
 2. Användning av arbetsutrustning ADI 2010:14 tillägg
 3. Användning av arbetsutrustning, föreskrifter
 4. Arbetsmiljöhandbok
 5. Arbetsmiljöproblem – Gör så här!
 6. Arbetsmiljöstatistik arbetsskador
 7. Att förbättra kvinnors arbetsmiljö
 8. Bättre arbetsmiljö – varje dag
 9. Guide för en bättre arbetsmiljö
 10. Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män?
 11. Leder regler och inspektioner till en bättre arbetsmiljö?
 12. Minderårigas arbetsmiljö, föreskrifter
 13. Organisatorisk och social arbetsmiljö, föreskrifter
 14. Systematiskt arbetsmiljöarbete, föreskrifter

Följande moment ingår i utbildningen:

1.     Viktigt för en god arbetsmiljö

2.     Roller och hur de fungerar tillsammans

3.     Ansvar för olika roller

4.     Arbetsgivaren

5.     Medarbetaren/arbetstagaren

6.     Skyddsombudet

7.     Skyddsombudet – hur välja

8.     Skyddsombudets uppgifter

9.     Skyddsombudet – samverkan

10.  Skyddsombudet – rättigheter

11.  Samordningsansvarig på gemensamt arbetsställe

12.  Byggherren

13.  Samverkan med myndigheter m fl

14.  Lagstiftningen i stort

15.  Arbetsmiljölagstiftningen i stort

16.  Arbetsmiljölagen

17.  Arbetsmiljöförordningen

18.  Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

19.  Lagstiftningen i stort, del 2

20.  AFS:ar – Arbetsmiljöverkets föreskrifter

21.  O.S.A.- Organisatorisk och social arbetsmiljö

22.  Arbetsplatsens utformning

23.  Belastningsergonomi

24.  Buller

25.  Skyddsåtgärder mot skada genom fall

26.  Byggnads- och anläggningsarbete

27.  Kemiska arbetsmiljörisker

28.  Våld och hot i arbetsmiljön

29.  Ansvar och påföljder vid överträdelser

30.  Annan närliggande lagstiftning

31.  Riskfaktorer och skyddsfaktorer (friskfaktorer)

32.  Risker i den fysiska arbetsmiljön

33.  Riskfaktorer enligt Arbetsmiljöverket

34.  Kännetecken på en god säkerhetskultur

35.  Riskfaktorer – psykisk påfrestning

36.  Skyddsfaktorer

37.  Riskbedömning

38.  Arbetsmiljöhandbok

39.  Matris för riskbedömning

40.  Vad vinner vi på en god arbetsmiljö?

41.  Den positiva arbetsplatsen

Utbildare

Anders är en rutinerad konsult och föredragshållare inom miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Han har arbetat med risk- och miljöanalyser i mer än 20 år, varav 15 som konsult.